Kuukauden jäsenseurana Institutum Romanum Finlandiae -säätiö

Uutiset   31.8.2018 10.15   Päivitetty 3.9.2018 8.49

Institutum Romanum Finlandiae -säätiö ylläpitää ja kehittää vuonna 1954 toimintansa aloittaneen Suomen Rooman-instituutin toimintaa. Amos Andersonin vuonna 1938 perustama säätiö juhlii tänä vuonna 80-vuotisjuhliaan.

Villa Lanten renessanssihuvila

Säätiön ja Suomen Rooman-instituutin toiminta kohdistuu Suomeen ja Italiaan. Suomen valtion vuonna 1950 ostamassa Villa Lanten renessanssihuvilassa toimiva Suomen Rooman-instituutti edistää antiikin ja keskiajan historian, klassillisen filologian, arkeologian ja taidehistorian opetusta ja tutkimusta. Instituutissa työskentelee henkilökuntaa kansainvälisten tutkimushankkeidensa parissa, ja instituutin tiloissa majoittuu stipendiaatteja, tutkijoita ja opiskelijoita. Residenssissä vierailevat myös useat suomalaiset kuvataiteilijat, kirjailijat ja säveltäjät.

Instituutin tutkimus- ja opetustoiminta

Instituutin tutkimus- ja opetustoiminnasta sekä sen kehittämisestä vastaa johtaja, professori Arja Karivieri, jonka johdolla instituutissa perehdytään erityisesti antiikin Rooman satamakaupunkien, Ostian ja Portuksen vaiheisiin myöhäisantiikista varhaiskeskiajalle.  Instituutin tutkijalehtorin, Eeva-Maria Viitasen tutkimusaiheet puolestaan käsittelevät Pompejin rauniokaupungin asumisjärjestelyjä ja niistä kertovia piirtokirjoituksia. Instituutin tutkimuksia julkaistaan myös omassa Acta Instituti Romani Finlandiae -julkaisusarjassa. Instituutissa on käynnissä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hanke, joka keskittyy erityisen ajankohtaiseen aiheeseen eli instituuttien tutkimusaineistojen digitointiin, avoimeen jakamiseen ja verkkojulkaisujen kehittämiseen.

Säätiön hallitus ja instituutin vuotuisen Antiikin ja keskiajan Rooman johdantokurssin osallistujat tutustuvat Ostia Antican rauniokaupunkiin instituutin johtaja professori Arja Karivierin opastuksella

Professori Patrick Bruun (instituutin johtaja 1965–1968) oppilaidensa kanssa Pompejissa joskus 1960-luvulla

Professori Jaakko Suolahden johtama tiilileimatyöryhmä työssään Ostian tiilileima-aineiston parissa vuonna 1965

Säätiö on jo yli viidenkymmenen vuoden ajan jakanut yhteistyössä Wihurin rahaston kanssa vuoden työskentelyn mahdollistavan stipendin väitöskirjaa tekevälle tutkijalle. Tämän lisäksi jaetaan matka-apurahoja tutkijatohtoreille, Amos Andersson -stipendiä lahjakkaille tutkijoille, ja väitöskirjantekijöille suunnattua Villa Lanten ystävät ry:n apurahaa. Parhaillaan stipendien turvin Roomassa tutkitaan mm. latinankielisen nimistön kehitystä, Rooman kaupungin julkisia tiloja piispojen kirjoituksissa myöhäisantiikin aikana sekä arkaaisen globalisaation ja itäisten kulttuurivirtausten vaikutuksia eurooppalaisessa arkkitehtuurissa ennen siirtomaavaltaa. Instituutti tarjoaa nuorille tutkijoille tilaisuuden keskittyä omaan tutkimukseen täysipäiväisesti ja mahdollisuuden verkostoitua kansainvälisten tutkijahuippujen kanssa. Suomalaiset opiskelijat voivat suorittaa antiikin ja keskiajan tutkimuksen opintoja instituutin vuosittain Roomassa järjestämillä kursseilla, joilla mm. tutustutaan merkittäviin arkeologisiin ja rakennushistoriallisiin kohteisiin.

Instituutissa syntyneitä tutkimustuloksia ja Rooman inspiroimaa taidetta esitellään aktiivisesti myös Suomessa. Instituutin tutkijat esiintyvät mm. Tieteiden päivillä ja yössä, ja instituutti järjestää myös omia keskustelutilaisuuksia ja muita tiedetapahtumia sekä tiedottaa residenssitaiteilijoidensa näyttelyistä kotimaassa. Ystäväyhdistys, Villa Lanten ystävät ry, on aktiivinen Suomen Rooman-instituutin toiminnan äänitorvi kotimassa.

Lisätietoja toiminnasta Internet-sivuilla osoitteessa: http://irfrome.org/