Kommentoi ratkaisumalleja kotimaisten tieteellisten kausijulkaisujen avoimen saatavuuden mahdollistamiseksi

Uutiset   24.5.2021 14.03   Päivitetty 24.5.2021 14.38

Kotimaisten tieteellisten kausijulkaisujen työryhmä on laatinut kolme ratkaisumallia, joilla mahdollistettaisiin kotimaisten kausijulkaisujen avoin saatavuus ja tieteellisen julkaisemisen jatkuminen. Tutkimusyhteisöä pyydetään kommentoimaan ratkaisumalleja 24.6.2021 mennessä. 

Kotimaisten tieteellisten kausijulkaisujen avoimuuteen siirtymisen haasteista ja mahdollisuuksista on puhuttu jo pitkään. Avoimuuden edut tunnistetaan, mutta tieteellisten kausijulkaisujen kustantajat kysyvät aiheellisesti, millä resursseilla laadukasta tieteellistä julkaisemista voidaan jatkaa, kun avoimuuden myötä työtä ei voida enää rahoittaa tilaus- ja myyntituloilla. 

Avoimen tieteen ja tutkimuksen osalinjauksessa tutkimusjulkaisujen avoimesta saatavuudesta yhtenä strategisena tavoitteena on julkaisujen välitön avoimuus. Osalinjauksessa on myös määritelty, että tavoitteena on asettaa tutkimusyhteisölle tehtäväksi kehittää yhteisrahoitteinen malli, jolla taataan tieteellisten kausijulkaisujen toiminta myös avoimina (osalinjauksen tavoite 4). 

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä päätti kokouksessaan 3.12.2020 perustaa työryhmän etsimään ratkaisumalleja kotimaisten tieteellisten julkaisujen kestävälle avoimen saatavuuden mahdollistamiselle. Työryhmä on nyt laatinut kolme ratkaisumallia. Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä on keskustellut ratkaisumalleista, ja tieteellisten kustantajien kanssa on käyty Pyöreän pöydän keskustelu.

Kommentoi ratkaisumalleja 24.6.2021 mennessä

Koko tutkimusyhteisö on nyt tervetullut kommentoimaan ratkaisumalleja kotimaisten tieteellisten kausijulkaisujen avoimen saatavuuden mahdollistamiseksi. Kommentointipyyntö on lähetetty korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, tieteellisille seuroille, tieteellisille kustantajille, tieteen rahoittajille, tieteellisille kirjastoille ja arkistoille. Kommentointi on tämän lisäksi avoin koko tutkimusyhteisölle, ja kommentteja voi jättää joko organisaationa tai henkilökohtaisesti. 

Tutustu ratkaisumalleihin.

Kommentointi on avoinna 17.5.–24.6.2021. Kommentit kerätään verkkolomakkeella.

Avoimen tieteen hengessä kaikki saadut nimelliset kommentit kootaan ja jaetaan julkisella alustalla. Nimettömiä kommentteja ei huomioida eikä julkaista. 

Kommentoinnin päätyttyä Kotimaisten tieteellisten kausijulkaisujen työryhmä tekee esityksen ratkaisumallista Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansalliselle ohjausryhmälle syksyllä 2021. Ohjausryhmä päättää ratkaisumallin hyväksymisestä ja sen edelleen kehittämisestä. 

Lisätietoja antaa mielellään Henriikka Mustajoki, kehittämispäällikkö, henriikka.mustajoki(at)tsv.fi, 044 7412 255.

Linnunpesä, jossa on neljä sinertävää munaa.

Kuva: Henriikka Mustajoki.