Kevään Tiedeklubeilla syvennytään luottamukseen ja pakolaisuuteen, lepakoiden elämään sekä joutilaisuuteen

Uutiset   2.3.2023 8.40   Päivitetty 17.8.2023 15.03

Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) luotsaamat Tiedeklubit siirtyvät keväällä 2023 Tieteiden talon ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevaan Tiedekahvilaan (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki). Tiedekahvilassa kuullaan monipuolisia keskusteluja eri tieteenaloilta 22.3., 26.4. ja 24.5. klo 17.00–18.00. Tapahtumiin on vapaa pääsy, mutta paikkoja on rajoitetusti. Keskustelut äänitetään myös podcasteiksi, jotka julkaistaan klubien jälkeisinä päivinä Tiederadio-kanavalla SoundCloudissa ja Spotifyssa.

Kevään Tiedeklubeilla keskustellaan pakolaisuuden ja luottamuksen kysymyksistä suomalaisessa yhteiskunnassa, lepakoista ihmisen muokkaamassa maailmassa sekä joutilaisuudesta. Tiedeklubien ohjelma syntyy yhteistyössä tieteellisten seurojen kanssa.

Ohjelmasta vastaavat Siirtolaisuusinstituutti, Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ja niin & näin, joka on Eurooppalaisen filosofian seuran julkaisema filosofinen aikakauslehti.

Yhteistyössä on mukana myös Helsingin yliopiston Alumniyhdistys.

Tiedekahvilan sisätiloja.

Kuva: Anne Haapanen/TSV.

Ohjelma

22.3.2023: Luottamus ja pakolaisuus suomalaisessa yhteiskunnassa

Miten luottamus ja pakolaisuus liittyvät toisiinsa suomalaisessa yhteiskunnassa? Miksi luottamuksen tutkimus on tärkeää pakolaisuuden ymmärtämiseksi ja miten voimme käyttää luottamusta analyyttisenä käsitteenä tutkimuksessa? Miten luottamus rakentuu ja miten se voi muuttua epäluottamukseksi viranomaiskohtaamisissa?

Luottamuksen eri näkökulmista keskustelemassa ovat pakolaistutkija, ihmismaantieteen dosentti Eveliina Lyytinen Siirtolaisuusinstituutista ja sosiaalipolitiikan väitöskirjatutkija Liselott Sundbäck Åbo Akademista. Keskustelua juontaa Mobile Futures STN -hankkeen vuorovaikutusvastaava Yasmin Samaletdin.

Maaliskuun Tiedeklubin järjestää Siirtolaisuusinstituutti.

26.4.2023: Lepakot ihmisen muokkaamassa maailmassa

Miten yöelämään sopeutuneet lepakot pärjäävät valaistussa maisemassa? Onko ihmiselle jotain hyötyä lepakoiden ruokavalion tuntemisesta? Lepakoiden elämästä ja sopeumista erilaisiin olosuhteisiin opitaan jatkuvasti uutta. Ihmistoiminta vaikuttaa luontoon monin tavoin, mikä voi heikentää lajien elinehtoja ja toisaalta avata uusia mahdollisuuksia rinnakkaiseloon. 

Lepakoista ihmisen muokkaamassa maailmassa keskustelevat akatemiatutkija Thomas Lilley ja intendentti Veronika Laine. Juontajana toimii Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Eeva-Maria Tidenberg.

Huhtikuun Tiedeklubin järjestää Suomen lepakkotieteellinen yhdistys.

24.5.2023: Voimmeko olla todella jouten?

Työteliäisyyttä ja itsensä jatkuvaa kehittämistä pidetään hyveinä, ja levon, lomailun ja joutenolon tarkoituksena tuntuu olevan lähinnä työskentelykyvyn ylläpito. Vetelehtimisen kammoksumisella on pitkä, erityisesti valistusajattelusta juontuva historia, jonka varjo näkyy edelleen nykyihmisen suhteessa joutilaisuuteen. Kykenemmekö edes enää aitoon joutilaisuuteen?

Filosofi Brian O’Connorin teoksesta Joutilaisuus keskustelevat toimittaja Risto Koskensilta ja päätoimittaja Tytti Rantanen niin & näin -lehdestä.

Toukokuun Tiedeklubin järjestää niin & näin, joka on Eurooppalaisen filosofian seuran julkaisema filosofinen aikakauslehti.