Jätä tiede perinnöksi tuleville sukupolville

Uutiset   1.4.2022 10.00   Päivitetty 1.4.2022 10.09

Tiede perinnöksi -kampanja kannustaa välittämään tutkitun tiedon arvostuksen seuraaville sukupolville. Tiede ja koulutus auttavat pärjäämään vaikeissakin maailmantilanteissa. Kerro, miten tiede on vaikuttanut elämääsi ja osallistu kilpailuun. 

Tutkittu tieto ja sen avulla kehitetyt keksinnöt ovat niin erottamaton osa arkeamme, että pidämme niitä helposti itsestäänselvyyksinä. Kuitenkin nykyinen hyvinvointimme rakentuu pitkälti tieteen tiedon ja koulutuksen arvostuksen varaan. On tärkeää siirtää tutkitun tiedon arvostus tuleville sukupolville ja avata nuoremmille tieteen vaikutusta arkeen ja välittää tarinoita siitä, miten Suomi on pärjännyt tieteen ja koulutuksen avulla. Niiden avulla pärjäämme myös jatkossa.

Tiede perinnöksi -kampanja haastaa kaikki isovanhempi-ikäiset tekemään näkyväksi tieteen vaikutuksen elämässään ja kertomaan arkisia tarinoita tieteen merkityksestä elämässään. Onko elämäsi aikana tapahtunut jotakin sellaista, missä tieteellä tai sen kehittymisellä on ollut merkittävä rooli? Millaista elämäsi olisi ilman jotakin tiettyä keksintöä?

Kampanjan lähettiläs, näyttelijä Eija Vilpas muistaa lapsuudestaan erityisen hetken:

 Erilaiset tieteen keksinnöt, kuten sähkö, ovat läsnä arjessa ja elämän merkityksellisissä hetkissä. Synnyin Kellokoskella, jossa ei silloin ollut katuvaloja. Kirkon vieressä oli iso kuusi, johon sytytettiin ennen joulua jouluvalot. Kuusi loisti ja samalla koko tienoo valaistui. Se oli lapsen ihme.  Arjessa emme välttämättä tule ajatelleeksi, kuinka monessa asiassa tutkittua tietoa on tarvittu, Vilpas sanoo.

Kaksi henkilöä: vanhemman ikäpolven henkilö ja lapsi.

Kuva: Pekka Kiirala

Voita vierailu tiedekeskukseen

Kaikkien tarinoitaan kertoneiden kesken arvotaan viisi (5) tutustumiskäyntiä johonkin kymmenestä tiedekeskuksesta. Mukaansa kukin voittaja saa kutsua neljä nuoremman polven edustajaa, joille haluaa siirtää tiedettä perinnöksi. Liput ovat voimassa 31.12.2022 saakka.

Kilpailuun voi osallistua kampanjan järjestäjien Facebook tai Instagram -tileillä tai lähettämällä tarinansa postitse osoitteella: Tieteentekijöiden liitto/ Tiede perinnöksi -kampanja, Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki. Tieteellisten seurain valtuuskunnan kanavista arvontaan voi osallistua kertomalla oman tarinansa Facebook-tililtä löytyvään kampanjan julkaisuun.

Kampanjan takana on kahdeksan tieteen ja sen tekemisen parissa toimivaa järjestöä: Professoriliitto, Sivistystyönantajat, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry, Suomen ylioppilaskuntien liitto, Säätiöt ja rahastot, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Tieteentekijöiden liitto. Suomen tiedekeskukset ry on kampanjan kumppani.  Kampanja-aika on 1.4.–27.4. 2022.

Kilpailusäännöt

1. Järjestäjä

Arvonnan järjestäjänä toimii Suomen Tiedekeskukset ry, Tiedepuisto 1, 01301 Vantaa. Y-tunnus: 3138060-8.

Arvonta toteutetaan yhteistyössä seuraavien kanssa: Tieteentekijöiden liitto, Sivistystyönantajat ry, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry, Professoriliitto ry, Säätiöt ja rahastot ry, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK), Tieteellisten seurain valtuuskunta sekä Suomen Tiedekeskukset ry.

2. Osallistumisehdot

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Suomen Tiedekeskukset ry:n tai muiden järjestäjien henkilökunnat perheineen voivat osallistua kirjoittamalla kommentin kampanjaan, mutta eivät osallistu arvontaan.

3. Osallistuminen Facebookissa ja Instagramissa olevaan arvontaan

Arvontaan osallistutaan jättämällä kommentti Facebook-julkaisuun tai Instagram-julkaisuun ja vastaamalla julkaisussa esitettyyn kysymykseen. Arvontaan voi osallistua myös lähettämällä meille kirjeen postitse yllä mainittuun osoitteeseen ja kertomalla, miten tiede tai tutkittu tieto on vaikuttanut arvontaan osallistuvan arjessa tai elämässä. Kirjeen tulee olla perillä kampanja-aikana 1.4.2022 - 27.4.2022. Kuoreen tulee laittaa merkintä Tiede perinnöksi. Kirjeessä tulee olla mukana vastaajan yhteystiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköposti), jotta vastaus osallistuu arvontaan.

4. Arvonnan suorittaminen

Voittajat arvotaan kaikkien arvontapostauksiin kommentoineiden tai arvonta-aikana kirjeen lähettäneiden kesken kilpailuajan päätyttyä. Kilpailun voittajille ilmoitetaan voitosta mahdollisimman pian arvonnan suorittamisen jälkeen yksityisviestinä Facebookissa tai kirjevastauksen tapauksessa puhelimitse/sähköpostitse.

Voittaja toimittaa arvonnan järjestäjälle yhteystietonsa palkinnon toimittamista varten yksityisviestillä.

Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa voitosta ilmoittamisesta, arvonta voidaan suorittaa uudelleen.

5. Palkinnot

Arvonnan palkinnon tarjoaa Suomen tiedekeskukset ry. Tiedekeskukset tarjoaa viisi lippua voittajille johonkin kymmenestä tiedekeskuksesta. Mukaansa voittajat saavat ottaa neljä nuoremman sukupolven edustajaa, joille haluaa siirtää tiedettä perinnöksi. Liput ovat voimassa 31.12.2022 saakka. Palkintoa tai osaa siitä ei voi vaihtaa tai muuttaa rahaksi.

6. Henkilötiedot

Arvontaan osallistuessaan osallistuja myöntää arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista arvonnan voittajien nimen omissa kanavissaan ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Arvontaan osallistuneita kommentteja on järjestäjien lupa harkitusti käyttää markkinointitarkoituksessa kilpa-aikana ja sen jälkeen niin, ettei kommentoijan henkilöllisyys tule niistä esiin. Kommentin jättäneisiin saatetaan myös yksityisviestillä olla yhteydessä, mikäli niitä halutaan käyttää markkinointitarkoitukseen kilpa-aikana tai sen jälkeen.

Voittajat antavat luvan mahdollisen valokuvan ottamiseen ja nimen julkaisemiseen voiton lunastuksen yhteydessä. Kyseistä kuvaa voidaan käyttää järjestäjän tai yhteistyötahojen Facebook-, Instagram- ja Twitter-kanavissa sekä muussa mediassa.

Arvonnan yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti.

7. Arvonnan järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjä ei vastaa vahingoista tai kuluista, jotka aiheutuvat osallistumisesta tai palkinnon lunastamisesta. Arvonnan järjestäjä ei ole velvollinen korvauksiin, jos voittajat eivät itse voikaan käyttää palkintoja. Arvonnan järjestäjä vastaa palkinnoista suoritettavista lakisääteisistä arpajaisveroista.

8. Muut ehdot

Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden voidaan epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan arvonnan järjestäjän käyttöön. Arvonnan järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin. Facebook tai Instagram eivät sponsoroi, suosittele tai hallinnoi arvontaa millään tavalla, eivätkä ne liity mitenkään Facebookiin tai Instagramiin.