Ehdotus avointen kotimaisten tiedelehtien rahoitukseksi kommentoitavana

Uutiset   21.8.2023 8.21   Päivitetty 2.10.2023 8.35

Ehdotus avointen kotimaisten tiedelehtien rahoitukseksi.

Tieteellisten seurain valtuuskunnan muodostama työryhmä on laatinut ehdotuksen kotimaisten tiedelehtien rahoituksen turvaamisesta. Ehdotus on avoimesti kommentoitavissa 29.9.2023 asti.

Ehdotuksessa kotimaisten tiedelehtien rahoitus ratkaistaan tutkimusorganisaatioiden myöntämillä avoimen julkaisemisen avustuksilla, joihin oikeutettuja ovat kaikki vertaisarvioidut kotimaiset, voittoa tavoittelemattomat tiedelehdet, joiden toiminta on kansallisten ja kansainvälisten avoimen julkaisemisen linjausten mukaista.

Avustusten määrä perustuu kotimaisissa tiedelehdissä julkaistujen avointen artikkelien määrään, ja ne jakaa lehdille Tieteellisten seurain valtuuskunta kotimaisen tiedejulkaisemisen valtionavustusten jakoprosessin rinnalla.

Työryhmän ehdotus on vastaus Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaation selvitykselle kotimaisten tiedelehtien avoimen julkaisemisen vaihtoehtoisista rahoitusmalleista. 

“Taustalla on yli vuosikymmenen pituinen kehityskulku, jossa kotimaisten tiedelehtien tulot ovat avoimeen julkaisemiseen siirryttäessä kaventuneet merkittävästi, mutta korvaavia tulolähteitä ei ole löytynyt”, työryhmän puheenjohtaja, vanhempi yliopistonlehtori Emilia Palonen kertoo.

Kotimaisten tiedejulkaisujen avoimuus palvelee koko yhteiskuntaa, sillä kotimaiset tiedejulkaisut puhuttelevat juuri suomalaista yleisöä ja nostavat esiin kotimaassa tärkeitä teemoja. Kotimaiset tiedejulkaisut myös suojelevat kotimaisten kielien elinvoimaisuutta esimerkiksi tarjoamalla uusia käsitteitä niillä käytyyn keskusteluun. Tuomalla tutkittua tietoa kaikkien saataville ne osaltaan suojelevat valetiedolta. Toisaalta kotimaiset julkaisut ovat usein myös kansainvälisesti arvostettuja ja liittävät suomalaisen yhteiskunnallisen keskustelun osaksi maailmanlaajuista keskustelua.

Kommentointi on avoinna kaikille, mutta erityisesti kommenteja toivotaan tutkimusorganisaatioilta. Kommentoinnin jälkeen työryhmä tarvittaessa päivittää ehdotustaan ja alkaa neuvotella sidosryhmien kanssa sen toteuttamisesta. 

Ehdotuksen laatijat

Ehdotuksen kotimaisten tiedelehtien rahoituksesta on laatinut Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) nimeämä työryhmä, jonka jäseniin lukeutuvat TSV:n hallituksesta varapuheenjohtaja Emilia Palonen (vanhempi yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, ryhmän puheenjohtaja), Outi Fingerroos (professori, Jyväskylän yliopisto), Anna Mauranen (professori, Helsingin yliopisto) ja Reetta Muhonen (tutkija, Tampereen yliopisto) sekä toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen (TSV), julkaisupäällikkö Sami Syrjämäki (TSV), asiantuntija Ilmari Jauhiainen (TSV, ryhmän sihteeri) ja asiantuntija Hanna Lahdenperä (TSV). Työryhmän on nimittänyt Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallitus joulukuussa 2022.

Työryhmä on konsultoinut Suomen tiedekustantajien liitosta puheenjohtaja Mikael Laaksoa (apulaisprofessori, Svenska Handelhögskolan), pääsihteeri Pauliina Raentoa (dosentti, Tampereen yliopisto) ja hallituksen jäsen Anu Lahtista (professori, Helsingin yliopisto).

Lisätietoja ehdotuksesta antavat:

Emilia Palonen, TSV:n hallituksen varapuheenjohtaja, emilia.palonen(at)helsinki.fi, (029) 412 3571.

Ilmari Jauhiainen, asiantuntija, TSV, ilmari.jauhiainen(at)tsv.fi, (09) 228 69 277.

Sami Syrjämäki, TSV:n julkaisupäällikkö, sami.syrjamaki(at)tsv.fi, (09) 228 69 229.

Aineistoa on päivitetty 12.09.2023 täsmentämällä Kansalliskirjaston kustannusseurannan selitettä kommentointipyynnön sivulle 5 ja tiivistelmän sivulle 11.