Ehdotukset tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajiksi ja tietokirjallisuuden ostotukilistalle 1.12. mennessä

Uutiset   13.11.2017 14.31   Päivitetty 13.11.2017 14.34

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on opetus- ja kulttuuriministeriön asiatuntijaelin, joka seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomailla sekä muun kansallisen ja kansainvälisen tiedon kehitystä. Neuvottelukunta tekee vuosittain esityksen tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajista sekä laatii tietokirjallisuuden osalta yleisten kirjastojen ostotukilistan. Lisäksi se antaa lausuntoja toimialaansa liittyvistä kysymyksistä ja tekee esityksiä ja aloitteita eri tavoista edistää tiedon levittämistä.

Tässä tiedotteessa Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta pyytää ehdotuksia:

1. tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajiksi
2. yleisten kirjastojen ostotukilistalle

Ehdotukset pyydetään toimittamaan neuvottelukunnalle 1.12. mennessä. Tarkemmat ohjeet ehdotusten jättämisestä löytyvät alta.

Lisätietoja antavat pääsihteeri Reetta Kettunen p. (09) 228 69 236, 040 733 59 35 ja suunnittelija Terhi Tarkiainen p. (09) 228 69 235. Tiedustelut sähköpostitse: info[at]tjnk.fi. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan jäsenten yhteystiedot toimitetaan pyynnöstä.

Toimiston osoite: Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki

Lisätietoja: www.tjnk.fi

----

1. Ehdotukset tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajiksi

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta pyytää ehdotuksia tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajiksi. Palkinnonsaajaa voivat ehdottaa kustantajat, alan järjestöt, muut tahot ja yksityiset henkilöt. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan esityksestä.

Palkinnot myönnetään tieteellisen, taiteellisen ja teknologisen tiedonvälityksen alalla tehdystä merkittävästä tiedonjulkistamistyöstä, joka on lisännyt kansalaisten tietämystä ja antanut virikkeitä yhteiskunnalliselle keskustelulle. Palkinto myönnetään ajankohtaisesta tiedonjulkistamistyöstä, jonka tuote voi olla korkeatasoinen tietoteos tai muu tietotuote. Palkinto voidaan myöntää myös esimerkillisestä, pitkäjänteisestä ja monimuotoisesta tiedonjulkistamistyöstä. Palkinnot myönnetään tekijälle tai työryhmälle. Erityisen ansioituneesta ja pitkäaikaisesta työstä voidaan myöntää tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinto. Palkintoa ei myönnetä suppeille asiantuntijapiireille tarkoitetuista tieteellisistä julkaisuista tai suppean yleisön oppimateriaalien tuottamisesta. Neuvottelukunta päättää vuosittain jaettavien palkintojen määrän ja suuruuden. Palkinnot jaetaan syksyllä 2018.

Ehdotukset palkinnonsaajaksi tehdään 1.12.2017 mennessä sähköisellä lomakkeella: http://www.tjnk.fi/valtionpalkinnot/ehdota. Ehdotuksia voi lähettää myös sähköpostilla tai postitse, ks. yhteystiedot.

Arvostelukappaleet:

Kustantajia pyydetään toimittamaan palkittavaksi ehdotettavista teoksista kolmesta neljään (3 - 4) arvostelukappaletta neuvottelukunnan toimistolle. Teokset voi toimittaa myös sähkökirjoina. Kaikki vuoden mittaan neuvottelukunnalle toimitetut teokset ovat mukana käsittelyssä. Neuvottelukunta muistuttaa mahdollisuudesta toimittaa teokset arvioitavaksi heti niiden ilmestyttyä.

Muu tausta-aineisto:

Tausta-aineisto palkittavaksi ehdotettavista TV- ja radio-ohjelmista, sanoma- ja aikakauslehdistä, verkkopalveluista ja muista tietotuotteista sekä elämäntyöstään palkittavaksi ehdotettavista henkilöistä pyydetään toimittamaan neuvottelukunnan toimistolle. Neuvottelukunta ei palauta sille toimitettuja arvostelukappaleita tai muuta aineistoa.

Neuvottelukunnan jäsenillä ja pääsihteerillä on oikeus tuoda käsittelyyn myös sellaisia tietotuotteita, joista ei ole tehty esitystä.

 

2. Ehdotukset yleisten kirjastojen ostotukilistalle

Ostotuki on opetus- ja kulttuuriministeriön yleisille kirjastoille myöntämä tuki vähälevikkisen laatukirjallisuuden hankintaan. Ostotuella voidaan hankkia kirjoja listoilta, jotka valtion kirjallisuustoimikunta ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta laativat edellisenä vuonna julkaistuista vähälevikkisistä kirjoista. Kirjojen lisäksi ostotukilistalla voi olla selkokirjallisuutta, äänikirjoja, isotekstisiä kirjoja, viittomakielisiä CD-ROM tai DVD-tallenteita sekä saamelaiskirjallisuutta. Ostotukilistalle voi ehdottaa myös käännösteoksia.

Ohjeet kustantajille:

Kukin kustantaja voi ehdottaa ostotukilistalle enintään kuutta (6) tietokirjanimikettä. Vuoden 2018 ostotukilistalle voi ehdottaa vain vuoden 2017 aikana julkaistuja tietokirjoja. Tietokirjallisuuden osalta ehdotukset tehdään vuosittain 1.12. mennessä sähköisellä lomakkeella (sama kuin tietokirjojen valtionpalkintolomake > valitse lisäksi kohta ”Esitys ostotukilistalle”): http://www.tjnk.fi/valtionpalkinnot/ehdota. Ehdotuksia voi lähettää myös sähköpostilla tai postitse, ks. yhteystiedot.

Samaa teosta voi ehdottaa sekä valtionpalkinnon saajaksi että ostotukilistalle. Kaikki vuoden mittaan neuvottelukunnalle toimitetut, samoin kuin kaikki tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajaksi ehdotetut teokset ovat automaattisesti mukana myös ostotukikäsittelyssä.

Ostotukilistalle ehdotettavista tietokirjoista pyydetään toimittamaan yksi (1) arvostelukappale neuvottelukunnan toimistolle 1.12. mennessä. Teokset voi toimittaa myös sähkökirjoina.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta laatii ministeriölle esityksen tietokirjallisuuden ostotukilistasta maaliskuussa. Huom. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta laatii ostotukilistan vain tietokirjallisuuden osalta. Kaunokirjallisuuden ostotukilistan laatii valtion kirjallisuustoimikunta. Ohjeet kaunokirjallisuuden esittämiseen ostotukilistalle: http://www.taike.fi/fi/web/kirjallisuus/kirjastojen-ostotuki

Arvostelukappaleet ja muu tausta-aineisto toimitetaan osoitteeseen Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki, tai info[at]tjnk.fi.