Avoimen tieteen puolesta toimivat palkittiin Avoimen tieteen syyspäivillä 25.11.2019

Uutiset   27.11.2019 10.56   Päivitetty 23.6.2020 11.03

Avoimen tieteen syyspäivillä 25.11.2019 jaettiin ensimmäinen kansallinen Avoimen tieteen -palkinto sekä Avoimen tieteen edistäjät -palkinto. Tieteen tuotosten 3D-mallinnus sekä avoimen datan tarjoaminen ympäristön ja yhteiskunnan rakentamiseen palkittiin avoimen tieteen edistyksellisestä toteuttamisesta.

Kansallisen avoimen tieteen palkinto myönnettiin Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutille (MeMo) ja Avoimuuden edistäjät -palkinto Suomen ympäristökeskukselle (SYKE). Palkintojen saajat valitsivat TSV:n Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä.

Avoin tiede on kattotermi liikkeelle, joka edistää avoimia toimintamalleja tieteessä ja tutkimuksessa. Avoimuus luo mahdollisuuksia osallistua tutkimuksen tekemiseen aiempaa laajemmalle joukolle tutkijoita sekä tarjoaa päätöksentekijöille ja kansalaisille pääsyn tutkittuun tietoon. Avoimuutta edistetään esimerkiksi erilaisin käytännöin, kuten mahdollistamalla tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus, julkaisemalla avoimia tutkimusaineistoja ja hyödyntämällä avointa lähdekoodia.

Avoin tiede ei kuitenkaan ole vain kokoelma tutkimuksen teon tapoja ja suosituksia vaan tutkimuskulttuurin muutosprosessi, joka kehittyy jatkuvasti. Tieteen avoimuus on aina ollut osa vastuullista tiedettä, ja läpinäkyvyys sekä avoimuus ovat tutkimuksen keskeisiä arvoja.

Kansallinen Avoimen tieteen -palkinto myönnettiin tieteen tuotosten 3D-mallinnuksen edelläkävijöille

Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutti MeMo palkittiin tutkimuksen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen edistämisestä ja uusista tavoista tuoda tieteen tuotoksia kiinnostavalla tavalla laajemman yleisön saataville. Professori Hannu Hyypän johtama MeMo on tuottanut kansalaisille aivan uudenlaisia 3D-kokemuksia. Instituutin toiminnan taustalla on ollut halu tuoda tieteen saavutukset saataville muualla tutuiksi tulleiden esitysformaattien, kuten näytelmien, elokuvien ja erilaisten esitysten, muodossa. Aalto-yliopiston uutisesta voi lukea tarkemmin, miten Lahden ikoniset hiihtoreitit, Jalasjärven pirunpesä ja Kansallismuseon herkät aarteet on tuotu 3D-mallinnuksen avulla digitaaliseen muotoon ja kaikkien saataville. MeMon toiminnan menestyksen perustana ovat erilaisen osaamisen yhdistäminen sekä usko tutkitun tiedon merkitykseen ja kiinnostavuuteen.

MeMo vastaanottamassa palkiontoa.

Palkinnon vastaanottivat Marika Ahlavuo (instituutin varajohtaja), Henrik Haggrén (emeritusprofessori), Juha Hyyppä (professori), Kaisa Jaalama (HtM), Matti Kurkela (TkL, 3D-studiomanageri), Matti T. Vaaja (professori) ja Juho-Pekka Virtanen (TkT).

Kansallinen avoimen tieteen palkinto jaetaan vuosittain henkilölle tai tutkimusryhmälle, joka on tutkimus- ja/tai opetustyössään tuonut positiivista julkisuutta avoimelle tieteelle tai muulla tavalla edistänyt suomalaista avoimen tieteen toimintakulttuuria tai jotakin avoimen tieteen osa-aluetta. Palkinto jaetaan vuosittain Avoimen tieteen syyspäivillä. 

Avoimen tieteen edistäjät -palkinnon sai Suomen ympäristökeskus

Avoimen tieteen syyspäivillä Suomen ympäristökeskukselle (SYKE) myönnettiin Avoimuuden edistäjät -palkinto. Palkinnolla nostetaan esiin tahoja ja toimijoita, jotka työllään ja esimerkillään mahdollistavat avointen tieteellisten käytänteiden toteutumista Suomessa. 

SYKE on edistyksellisesti luonut organisaatioonsa rakenteita, jotka mahdollistavat aineistojen ja julkaisujen laajamittaisen avaamisen ja hyödyntämisen yhteiskunnassa. SYKE tarjoaa avointa dataa ja tietoa kestävän ympäristön ja yhteiskunnan rakentamiseen. Tietoja on saatavilla muun muassa pinta- ja pohjavesistä, Itämerestä, ympäristön kuormituksesta ja häiriötekijöistä, arvokkaista luonnonympäristöistä, maanpeitteestä ja rakennetusta ympäristöstä. Saatavilla olevista aineistoista voi lukea tarkemmin SYKEn verkkosivuilla. Avoin saatavuus on ollut SYKEn tutkimusprosessien suunnittelussa selkeä päämäärä, ja SYKEssä kaikki toimijat edistävät yhdessä sekä julkaisujen että aineistojen avointa saatavuutta tutkimuskaaren kaikissa vaiheissa. Tällainen toiminta mahdollistaa arvokkaan ympäristötiedon laajan käytön yhteiskunnassa ja tutkimuksessa.

SYKE vastaanottamassa palkiontoa.

SYKEn palkinnon vastaanottivat Eeva Primmer (tutkimusjohtaja), Saku Anttila (kehittämispäällikkö), Kaisu Harju (ryhmäpäällikkö), Yki Laine (ryhmäpäällikkö), Riikka Paloniemi (ryhmäpäällikkö), Eija Putkuri (viestintäasiantuntija) sekä Yrjö Sucksdorff (johtaja, eläkkeellä).

Lisätietoja

Avoimen tieteen kehittämispäällikkö Henriikka Mustajoki (09) 228 69 247, henriikka.mustajoki(at)tsv.fi

Aalto yliopiston uutinen palkinnosta

SYKEn uutinen palkinnosta

Lue lisää avoimen tieteen edistämisestä ja TSV:ssä tehtävästä avoimen tieteen koordinaatiosta Avoimen tieteen verkkosivuilta.