Strategia

Tieteellisten seurain valtuuskunnan strategia vuosille 2024–2030:

Valtuuskunnan tavoitetila, mitä haluamme olla tulevaisuudessa

Tieteellisten seurain valtuuskunta on merkittävä tiedepoliittinen toimija, joka edistää tiedeyhteisön elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta yhteiskunnan hyväksi.

Valtuuskunnan tehtävä

Tieteellisten seurain valtuuskunta on tieteellisten seurojen ja tiedeyhteisön kokoava toimija, joka vaikuttaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Se vaalii ja edistää sivistystä ja jokaisen oikeutta luotettavaan tutkimusperustaiseen tietoon.

Strategiset painopisteet

Tiedeyhteisö vaikuttaa päätöksentekoon

 • ennakoimme yhteiskunnallisia ja tiedepoliittisia muutoksia ja signaaleja
 • yhdistämme riippumatonta tieteellistä asiantuntemusta kaikilta tieteenaloilta
 • teemme vaikutustyötä tieteen puolesta yhdessä muiden kanssa
 • teemme tunnetuksi tieteen vapaaehtoisen tiedeseuratoiminnan merkitystä yhteiskunnassa

Tieteellinen tieto on saavutettavissa yhteiskunnassa

 • Edistämme tieteellisen tiedon ja tiedejulkaisujen avointa saatavuutta
 • Vahvistamme tutkijoiden yhteiskunnallista arvostusta ja tutkimuksen vapautta
 • Tuomme tieteellistä tietoa kansalaisten ulottuville
 • Edistämme tieteellisen tiedon monikielisyyttä

Tieteen ja arvioinnin käytänteet ovat vastuullisia

 • Uudistamme arviointikulttuuria yhteistyössä koko tiede- ja tutkimusyhteisön kanssa
 • Luomme arviointikäytänteitä, jotka arvostavat eettisyyttä, avoimuutta, monimuotoisuutta, vaikuttavuutta ja työhyvinvointia
 • Haluamme, että tutkijoiden vapaaehtoistyötä ja toimintaa tiedeyhteisön ja yhteiskunnan hyväksi palkitaan
 • Kehitämme julkaisukanavien, tieteellisen laadun ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tiedeyhteisölähtöistä arviointia

Toimintamme on vastuullista ja rakentaa kestävää tulevaisuutta

 • Kehitämme laadukkaita jäsenpalveluita
 • Mittaamme toiminnan tuloksellisuutta sekä kehitämme ja johdamme toimintaa tiedolla
 • Panostamme henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin
 • Toimimme yhtenäisenä organisaationa yhteisten päämäärien eteen ja toimintakulttuurimme on kiinni tulevaisuudessa

Arvot:

Avoimuus
Luotettavuus
Riippumattomuus
Yhteisöllisyys

Toimintaympäristöt:

Jäsenseurat
Kansallinen yhteisö
Kansainvälinen yhteisö

 

TSV:n strategian 2024-2030 visualisointi löytyy PDF icon tästä linkistä

Kuvassa TSV:n strategian tiivistelmä koristeellista taustaa vasten.

Kuvassa TSV:n strategian tiivistelmä koristeellista taustaa vasten.

Päivitetty 29.5.2024 14.19