Suhteellista? Einsteinin suhteellisuusteorian jalanjäljillä

Toimittaja(t): Jan Rydman
Julkaisutiedot: Yliopistopaino KustannusTieteellisten seurain valtuuskunta, Helsinki, 2005
Sivumäärä: 382
ISBN: 951-570-622-X