Uusia jäseniä TSV:n hallitukseen

Tiedotteet   26.9.2018 8.31   Päivitetty 25.6.2020 9.32

Tieteellisten seurain valtuuskunnan syyskokouksessa 24.9.2018 käsiteltiin sääntömääräiset asiat: hallituksen jäsenten vaali, toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2019 ja tilintarkastajien valinta. Kokouksessa esiteltiin myös hallituksen 3.9.2018 vahvistama TSV:n strategia vuosille 2019–2023 ja Tieteiden talon mahdollista remonttia koskevia suunnitelmia.

TSV:n hallitukseen valittiin kaudelle 2019-2021 seuraavat henkilöt:

  • Anna Rastas (varajäsen Miia Halme-Tuomisaari), Suomen Antropologinen Seura, 33 ääntä
  • Pia Letto-Vanamo (varajäsen Niklas Bruun), Suomalainen Lakimiesyhdistys (Juridiska Föreningen i Finland), 20 ääntä
  • Anna-Kaisa Kuusisto (varajäsen Kirsi Pauliina Kallio), Alue- ja ympäristötutkimuksen seura (Suomen Maantieteellinen Seura - Geografiska Sällskapet i Finland), 19 ääntä
  • Petri Karonen (varajäsen Sari Katajala-Peltomaa), Suomen Historiallinen Seura, 16 ääntä.

Lisäksi vahvistettiin Suomen Tiedeseuran - Finska Vetenskaps-Societeten edustajaksi Mats Gyllenberg (varajäsen Hanna Snellman). Suomalaisen Tiedeakatemian edustajaksi vuodelle 2019 vahvistettiin Arto Haapala, joka on toiminut varsinaisena jäsenenä vuosina 2017-2018 olleen Keijo Hämäläisen varajäsenenä. Haapalan varajäseneksi vahvistettiin Elina Ikonen.

Syyskokoukseen osallistui yhteensä 62 kokousedustajaa. Äänestyksessä annettiin yhteensä 61 äänestyslippua. Syyskokous päätti myös esityksestä vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja valitsi tilintarkastajat vuodelle 2019. Talousarvion yhteydessä päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan; 37 senttiä/seuran jäsen, kuitenkin vähintään 110 euroa ja enintään 1400 euroa / seura, sekä niillä jäsenseuroilla, joilla ei ole henkilöjäseniä, 250 euroa.