TSVn kevätkokouksen 21.3.2017 päätöksiä

Tiedotteet   28.3.2017 14.56

Valtuuskunnan uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys ry, Suomalaisen Kuolemantutkimuksen seura ry ja Suomen Patristinen Seura ry. Hakemuksia oli yhteensä kahdeksan, joista kaksi jätettiin pöydälle. Kokous päätti valtuuttaa hallituksen valmistelemaan syyskokoukselle esityksen jäsenmaksun perusteista. Lisäksi kokous hyväksyi vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Kokoukseen osallistui yhteensä 39 jäsentä.

Toimintakertomus löytyy www-sivuilta https://tsv.fi/fi/toiminta/asiakirjat