TSVn hallituksen jäsenten valintamenettely uudistuu

Tiedotteet   8.6.2016 16.27

Valtuuskunnan kevätkokouksessa 14.3.2016 päätettiin, että syksyllä 2016 ehdotuksia hallituksen jäseniksi vapautuville paikoille voi tehdä jo ennen syyskokousta. Ehdokkaita ja heidän henkilökohtaisia varajäseniään voi ehdottaa sähköisellä verkkolomakkeella, ja ehdokkaiden nimet tullaan julkaisemaan sitä mukaa kuin ehdotuksia on tehty.

Ehdokasasettelusta tiedotetaan tarkemmin jäsenkirjeessä, www-sivuilla ja TSVn Facebookissa hyvissä ajoin ennen syyskokousta, joka pidetään tiistaina 25.10.2016 klo 13.00 Tieteiden talolla. Ehdokkaita voi esittää myös paikan päällä syyskokouksessa, mutta toivomme, että ehdokkaita esitettäisiin ennen syyskokousta, jotta jäsenseuroissa voitte tutkailla hyvissä ajoin, ketkä ovat kiinnostuneita hallitustyöskentelystä.

Hallituksen jäsenten vaali toteutetaan entisen tapaan useamman henkilön enemmistövaalina. Useamman henkilön enemmistövaali on käytössä silloin, kun ehdokkaita on enemmän kuin erovuoroisilta jäseniltä vapautuu hallituspaikkoja. Äänestystilanteessa jokainen kokouksen virallinen osanottaja voi kirjoittaa vaalilippuun enintään niin monta nimeä kuin valittavia jäseniä on. Jokainen ehdokas, jota kokouksen osanottaja äänestää, saa yhden äänen. Jos esimerkiksi hallitukseen valitaan neljä henkilöä, voi äänioikeuttaan käyttävä kirjoittaa esimerkiksi kuudesta ehdolla olevasta ehdokkaasta neljän hänelle mieluisimman nimen vaalilippuunsa. Liian monen nimen kirjoittaminen johtaa vaalilipun hylkäämiseen. Vaalilippuun kirjattujen nimien järjestyksellä ei ole väliä. Jokainen vaalilipussa oleva nimi saa yhden äänen ja näin suurimman äänimäärän saaneet tulevat valituiksi.

Lisätietoja valintamenettelystä toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalaiselta, lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi