Tieteeseen luotetaan edelleen

Tiedotteet   10.11.2016 11.17   Päivitetty 10.11.2016 11.27

Tieteen kiinnostavuuden kasvu (+3 %) sopii huonosti julkisuudessa esitettyihin huoliin ja käsityksiin, joiden mukaan kansa olisi alkanut väheksyä tiedetietoa. Tieto ilmenee Tiedebarometri 2016 -tutkimuksesta, jossa selvitetään suomalaisten suhtautumista tieteeseen ja tieteellis-tekniseen kehitykseen. Tiedebarometri 2016 on vuonna 2001 käynnistetyn tutkimussarjan kuudes osa.

Erityisen suurta luottamusta nauttivat yhteiskunnan sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta vastaavat organisaatiot eli poliisi ja puolustusvoimat. Myös yliopistoihin ja korkeakouluihin luotetaan, ja näitä laitoksia kohtaan tunnettu luottamus on myös noussut edellisestä mittauksesta (75 % tuntee hyvin suurta tai melko suurta luottamusta). Kokoava ja hieman yleisempi arviointikohde ”tiedeyhteisö” (tiede ja tutkimus, tiedeyhteisö yleisesti ottaen) sijoittuu myös merkittävän korkealle, heti neljänneksi yliopistojen ja korkeakoulujen jälkeen (66 %).

Kiinnostavimmaksi ja aiemmasta mittauksesta selvästi kiinnostavuuttaan lisänneeksi tieteenalaksi koetaan lääketiede. Tieteen kehitystä, keksintöjä ja uusia tutkimustuloksia seurataan myös aiempaa enemmän. Ympäristön tilaa koskeva tutkimustieto kiinnostaa myös yleisöä. Kyselyyn vastanneista noin puolet oli kiinnostuneita historian- ja kulttuurintutkimuksesta, tietotekniikasta sekä geenitutkimuksesta ja bioteknologiasta. Avaruustutkimus kiinnostaa joka kolmatta.

Tiedettä koskevan tiedon lähteistä televisio ja radio ovat tärkeimmät (81 %). Seuraavana keskeisenä tietolähteenä mainitaan sanomalehdet (71 %). Internetin tietolähteekseen nimeävien kasvu on tasaantunut, mutta verkko on saavuttanut sanomalehdet tiedon lähteenä (70 %). Internet on tärkeä väline molemmille sukupuolille, kaikille ikäryhmille ja erilaisen koulutuksen omaaville. Tieteestä ja sen tuloksista tiedottaminen kansalaisille koettiin kuitenkin kyselyssä puutteellisena. Barometrin julkistustilaisuudessa toivottiin, että tutkijoilla olisi valmius tulla esiin puhumaan muustakin kuin omasta tutkimuksestaan. Heidän tulisi näkyä myös uusilla foorumeilla ottamassa kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin.

Tiedebarometri 2016 -tutkimuksen toteutti Tieteen tiedotus ry:n toimeksiannosta Yhdyskuntatutkimus Oy. Kirjalliseen kyselyyn vastasi 1 056 henkilöä. Tiedebarometri on luettavissa Tieteen tiedotus ry:n verkkosivuilla (http://www.tieteentiedotus.fi/tiedebarometri.html).