Tieteellisten seurain valtuuskunnan strategia vuosille 2019–2023 on julkaistu

Tiedotteet   25.9.2018 8.24   Päivitetty 25.6.2020 9.37

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) on julkistanut strategiansa vuosille 2019–2023. Strategian painopisteinä on jäsenyhteisöjen identiteetin vahvistaminen, avoimen tieteen kansallisen toimintakulttuurin edistäminen, jäsenyhteisöjen avoimen julkaisemisen kehittäminen sekä TSV:n tuottamien kansalaisille suunnattujen tapahtumien ja palveluiden yleisöpohjan laajentaminen. 

TSV:n visio on olla avoimen, elinvoimaisen ja vaikuttavan tiedeyhteisön keskeinen kehittäjä yhdessä jäsenyhteisöjensä kanssa. TSV:llä on erityislaatuinen rooli riippumattomana ja tieteidenvälisenä yhteisönä, joka edistää tiedeyhteisön yhteistyötä ja ratkaisujen löytymistä. TSV tarjoaa eri toimintamuotojensa avulla asiantuntevan ja luotettavan alustan tiedepoliittiselle keskustelulle, tieteellisen tiedon jakamiselle sekä tieteen ja yhteiskunnan vuorovaikutukselle. TSV:n arvot – avoimuus, luotettavuus, riippumattomuus ja yhteisöllisyys – tukevat visiota sekä strategian painopisteitä.

TSV:n strategian kuvake.

TSV:n strategia vuosille 2019–2023 ohjaa sekä TSV:n että sen jäsenyhteisöjen toimintaa. Strategia perustuu jäsenseurakyselyn tuloksiin, jäsenistön kanssa pidettyjen työpajojen ja sidosryhmäkeskustelujen antiin, vuosien 2014–2018 strategian väliarvioinnissa saatuun palautteeseen sekä henkilöstön ja jäsenistön näkemyksiin TSV:n toimintaympäristöstä ja palveluista.

Tieteelliset seurat tieteen puolesta jo vuodesta 1899.

Strategia on luettavissa kokonaisuudessaan TSV:n verkkosivuilla.

Lisätietoja

Lea Ryynänen-Karjalainen
toiminnanjohtaja
puh. (09) 228 69 222
lea.ryynanen-karjalainen@tsv.fi