Tervetuloa Vuoden tiedekirja -palkinnon ja TSV:n Kordelinin tiedepalkinnon jakotilaisuuteen 12.3.2018

Tiedotteet   6.3.2018 12.31   Päivitetty 16.3.2018 12.06

Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki) jaetaan maanantaina 12.3. klo 16.15 kaksi tiedepalkintoa. Vuoden tiedekirja -palkinnolla pyritään nostamaan esille ansiokasta suomen- ja ruotsinkielistä tutkimuskirjallisuutta. Suuruudeltaan 10 000 euron palkinto on ainoa yleinen tiedekirjapalkinto Suomessa. Ensimmäistä kertaa jaettava TSV:n Kordelinin tiedepalkinto jaetaan tieteelliselle seuralle tai seura-aktiiville, joka on osoittanut erityistä ansiokkuutta tiedetapahtumien järjestämisessä, avoimen julkaisemisen edistämisessä, tiedeviestinnässä tai tieteellisten seurojen toiminnan näkyväksi tekemisessä. Tiedepalkinto on myös suuruudeltaan 10 000 euroa.

Vuoden tiedekirja -palkinnon raati kävi läpi vuoden 2017 aikana ilmestyneet kirjat kustantajien luetteloiden ja lähetettyjen ehdotusten perusteella. Arviointiin päätyi noin 60 nimikettä, joista raati valitsi yhdeksän ehdokasta kilpailemaan Vuoden tiedekirja -palkinnosta. Raati kiinnitti huomiota tiedekirjalle tyypillisiin piirteisiin sekä käsiteltävien kysymysten, käytettyjen menetelmien ja taustalla olevien ajatusten esiin tuomiseen. Ansioksi katsottiin myös, jos kirja saa lukijan ajattelemaan uudella tavalla. Vuoden tiedekirja -palkinnon myöntävät Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Suomen tiedekustantajien liitto, joka rahoittaa palkinnon. Palkintoa on jaettu vuodesta 1989 alkaen.

TSV:n Kordelinin tiedepalkinto jaetaan Alfred Kordelinin säätiön Tieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotisrahastosta. Ensimmäistä kertaa jaettavalla palkinnolla halutaan antaa tunnustusta tieteellisille seuroille. Palkinto tullaan jatkossa jakamaan vuosittain. ”Palkinnon halutaan olevan tunnustus merkityksellisestä ja pyyteettömästä työstä tieteen ja sivistyksen hyväksi sekä kannustus kaikille jäsenseuroillemme kertoa tieteen tuloksista, onnistumisista ja epäonnistumisista sekä tiedemaailman uusista kysymyksistä”, Tieteellisten seurain valtuuskunnan toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen kuvailee.

Lisätietoja:

Ilari Hetemäki
Tiedotuspäällikkö
Tieteellisten seurain valtuuskunta

puh. 050 363 4416, s-posti: ilari.hetemaki@tsv.fi