Tee esitys Suomen Akatemian toimielimen jäseneksi!

Tiedotteet   6.3.2018 10.05

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Tieteellisten seurain valtuuskuntaa tekemään perustellut esitykset Suomen Akatemian hallitukseen, tieteellisiin toimikuntiin ja strategisen tutkimuksen neuvostoon nimettäviksi jäseniksi vuosiksi 2019–2021.

Esityksiä jäseniksi voi tehdä

  1. Suomen Akatemian hallitukseen
  2. kaikkiin kolmeen tieteelliseen toimikuntaan, jotka ovat
  • biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
  • kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta ja
  • luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta.
  1. strategisen tutkimuksen neuvostoon.                        

Huomatkaa, että jäsenenä tieteellisessä toimikunnassa voi olla vain yhden kauden. Tämä toivottavasti lisää aktiivitutkijoiden kiinnostusta toimikuntatyöskentelyyn ja lisää toimikuntien uudistumiskykyä.

TSV pyytää jäsenseurojaan tekemään esityksiä hallituksen, tieteellisten toimikuntien ja strategisen tutkimuksen neuvoston jäseniksi 3.4.2018 mennessä. Lisäksi edellytykset täyttävät yksittäiset henkilöt voivat asettua itse ehdolle. KAIKKI esitykset tulee tehdä tällä lomakkeella PDF icon Lomake_ehdotus toimielimen jäseneksi_SA 2019-2021.pdf ja toimittaa lomake liitteineen TSV:n toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalaiselle sähköpostilla lea.ryynanen-karjalainen@tsv.fi.

Lue lisää toimielinten tehtävistä, kokoonpanoista ja millaisia henkilöitä voi ehdottaa toimielinten jäseniksi PDF icon Esityspyyntö jäsenseuroille_20180306.pdf