Julkaisufoorumin uudet panelistit valittu

Tiedotteet   24.10.2017 10.41   Päivitetty 30.10.2017 13.00

Julkaisufoorumiin on valittu uudet paneelit kaudelle 2018–2021. Paneelien jäseniksi valittiin yhteensä 235 henkilöä, joista 37 prosenttia on naisia ja 63 prosenttia miehiä. Nuoria tutkijoita eli vuonna 2010 tai myöhemmin valmistuneita joukossa on 13 prosenttia. Edelliseltä toimikaudelta jatkavia panelisteja on 24 prosenttia. Valitut panelistit edustavat kaikkia Suomen yliopistoja ja muutamia valtion tutkimuslaitoksia. Paneelien kokoonpanot löytyvät oheisesta liitteestä PDF icon jufo_paneelit_2018_2021.pdf


Valintaperusteet

Ehdolle ilmoittautui määräaikaan mennessä yhteensä 459 henkilöä. 90 tieteellistä seuraa ja 21 tutkimusorganisaatiota teki ehdotuksia paneelien jäseniksi. Valinta tehtiin siten, että eri tutkimusalojen, organisaatioiden ja sukupuolten edustuksesta tulisi mahdollisimman tasapuolinen. Myös ehdokkaiden uravaihe huomioitiin valinnassa nyt ensimmäistä kertaa. Lisäksi otettiin huomioon seurojen ja organisaatioiden antamat suositukset sekä ehdokkaiden kokemus tutkimustyöstä, tieteellisestä julkaisutoiminnasta ja tutkimuksen arvioinnista. Mukaan pyrittiin saamaan myös aiemmin paneeleissa toimineita henkilöitä. Julkaisufoorumin ohjausryhmä nimitti uudet paneelit kokouksessaan 11. lokakuuta.
 

Paneelien työskentelyaikataulu

Uusien paneelien työ alkaa alkuvuodesta 2018 järjestäytymiskokouksella. Tässä vaiheessa paneelikokoonpanoja voidaan vielä tarpeen mukaan täydentää. Täydennyksistä päättää Julkaisufoorumin ohjausryhmä.

Vuoden 2018 aikana suoritetaan kaikkien Julkaisufoorumissa arvioitujen julkaisukanavien päivitysarviointi eli tasoluokkien uudelleenarviointi, joka tulee voimaan vuonna 2019. Päivitysarviointi toteutetaan neljän vuoden välein. Luokituksen uudelleenarviointia odotellessa kannattaa muistaa, että tiedeyhteisön jäsenillä on mahdollisuus ottaa kantaa arvioitujen julkaisukanavien tasoluokkiin sekä ehdottaa uusia foorumeita arvioitaviksi osoitteessa https://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/login.php.

Vuosina 2019–2021 paneelien tehtävänä on täydennysarviointi. Täydennysarviointi on käynnissä jatkuvasti, ja sen yhteydessä käsitellään uudet, aiemmin arvioimattomat julkaisukanavat. Uusia julkaisukanavia tulee käsiteltäväksi sekä tiedeyhteisön lähettämien ehdotusten että tutkimusorganisaatioiden julkaisutiedonkeruun kautta.