Julkaisufoorumiin uudet paneelit 2018

Tiedotteet   6.6.2017 10.23   Päivitetty 28.8.2017 14.16

Julkaisufoorumille nimitetään loppuvuodesta uudet arviointipaneelit seuraavalle nelivuotiskaudelle eli ajalle 2018–2021. Uusien panelistien haku on nyt käynnissä, valinnat tehdään syksyllä.

Tieteellisten seurain valtuuskunta on pyytänyt yliopistoilta, valtion tutkimuslaitoksilta, tieteellisiltä seuroilta ja tiedeakatemioilta ehdotuksia paneelien jäseniksi. Pyyntökirjeet on lähetetty organisaatioille ja seuroille suoraan sähköpostilla, ja ne sisältävät tarkemmat ohjeet sekä linkin ehdotuslomakkeeseen. Seuroille on oma lomakkeensa ja tutkimusorganisaatioille oma lomakkeensa. Organisaatioiden ja seurojen tulee tehdä ehdotuksensa viimeistään pe 30.6.2017. Organisaatioiden ja seurojen ehdottamille tutkijoille lähtee sähköpostilla automaattinen ilmoitus, jossa heitä pyydetään täyttämään ilmoittautumislomake.

Jokaisen panelistin tehtävästä kiinnostuneen ehdokkaan on siis täytettävä ilmoittautumislomake itse – myös siinä tapauksessa, että jokin organisaatio tai seura on jo ehdottanut häntä panelistiksi. Tutkija voi asettua ehdolle, vaikkei hänellä olisikaan organisaation tai seuran suositusta. Tutkijoiden tulee tehdä ilmoittautumisensa viimeistään ma 31.7.2017. Lomakkeella kysytään ehdokkaan taustatietoja, esimerkiksi tutkintoa ja tieteenalaa, sekä perusteluita valinnan tueksi. Seura tai tutkimusorganisaatio ei voi täyttää lomaketta tutkijan puolesta.

Valinnoista ilmoitetaan henkilökohtaisesti ehdokkaiksi asettuneille syksyllä 2017. Valinnoista tiedotetaan myös TSV:n ja Julkaisufoorumin verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.
 

Valintakriteerit ja paneelityöskentely

Panelisteiksi valitaan henkilöitä, joilla on kokemusta tutkimustyöstä, tieteellisestä julkaisutoiminnasta ja tutkimuksen arvioinnista. Valinnassa kiinnitetään huomiota eri tutkimusalojen, tutkijanuravaiheiden, organisaatioiden ja sukupuolten edustukseen paneeleissa. Paneelien jäsenet ovat asiantuntijatehtävässään tieteen- ja tutkimusalansa kansallisen tiedeyhteisön edustajia, joiden tehtävään kuuluu myös taustayhteisöjen konsultointi.

Valinnassa pyritään siihen, että noin puolet paneelien jäsenistä olisi uusia ja puolet aiemmilla kausilla paneeleissa toimineita henkilöitä. Jos henkilö on jo ollut arviointipaneelin jäsen kaksi perättäistä kautta, eli vuosina 2010–2017, hän voi jatkaa kolmannen kauden ainoastaan tullessaan valituksi puheenjohtajaksi. Kaksi kautta puheenjohtajana toimineet henkilöt eivät voi jatkaa paneeleissa enää kaudella 2018–2021.

Uusien paneelikokoonpanojen työskentely alkaa alkuvuodesta 2018 järjestäytymiskokouksella. Vuoden aikana suoritetaan järjestyksessään toinen kaikkien Julkaisufoorumissa arvioitujen julkaisukanavien päivitysarviointi eli tasoluokkien uudelleenarviointi. Päivitysarviointi toteutetaan neljän vuoden välein. Kunkin paneelikokoonpanon toimikauden aikana toteutetaan siis vain yksi päivitysarviointi.

Vuosina 2019–2021 paneelien tehtävänä on täydennysarviointi. Täydennysarviointi on jatkuvasti käynnissä, ja siinä käsitellään uudet, aiemmin arvioimattomat julkaisukanavat. Uusia julkaisukanavia tulee sekä tiedeyhteisön lähettämien ehdotusten että tutkimusorganisaatioiden julkaisutiedonkeruun kautta.

Paneelien kokoukset järjestetään Tieteiden talolla Helsingissä. Matkakuluista vastaavat panelistien taustaorganisaatiot. Kokouksia järjestetään pääasiassa toimikauden ensimmäisenä vuotena, myöhemmin työskentely hoituu etänä JUFO-portaalin ja sähköpostin avulla. Työskentely on määräaikoihin sidottua, joten panelistiksi haluavien kannattaa varautua käyttämään aikaa arviointityöhön. Erityisesti puheenjohtajalta ja varapuheenjohtajalta edellytetään mahdollisuutta sitoutua aikatauluihin.


Lisätietoja:
Janne Pölönen
suunnittelija
janne.polonen(at)tsv.fi
puh. +358 (0)44 346 9491