JUFO-portaali avattu testikäyttöön

Tiedotteet   14.6.2017 12.37

JUFO-portaali on nyt avattu testikäyttöön. Portaali tulee korvaamaan nykyisen julkaisukanavahaun ja ehdotuslomakkeet. Vanhat palvelut ovat kuitenkin käytössä niin kauan, että JUFO-portaalin toimivuus on varmistettu.

Portaaliin pääsee kirjautumaan osoitteessa http://jfp.csc.fi:8080/ tai Julkaisufoorumin etusivulta löytyvän kuvakkeen kautta. Käytettävissä on myös tietokantahaku, joka ei edellytä kirjautumista. Portaaliin voi kirjautua omilla HAKA-tunnuksillaan, ORCID-tunnuksillaan tai luomalla itselleen järjestelmään erilliset tunnukset. HUOM! Vanhan järjestelmän käyttäjätunnuksia ei siirretä JUFO-portaaliin, joten niillä kirjautuminen ei onnistu.

JUFO-portaalin kautta voi jo tehdä lisäys- ja muutosehdotuksia. Portaalin kautta tehdyt ehdotukset käsitellään samalla tavoin kuin vanhan järjestelmän kautta tehdyt ehdotukset. Hakujen ja muutosehdotusten lisäksi portaalissa voi tehdä omia tieteenaloittaisia julkaisukanavalistoja ja top10-listauksia. Näin saadaan paneelien arviointityön tueksi entistä laajemmin tietoa julkaisukanavien arvostuksesta tiedeyhteisössä. Tavoitteena on lisätä tiedeyhteisön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

JUFO-portaalin teknisestä toteutuksesta vastaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy. Palautetta portaalista voi laittaa osoitteeseen julkaisufoorumi@tsv.fi.