JUFO-luokkien painokertoimet muuttuvat ensi vuonna

Tiedotteet   10.5.2016 13.22   Päivitetty 10.5.2016 13.23

3. toukokuuta julkaistiin opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen uusista laskentakriteereistä, jotka tulevat käyttöön vuoden 2017 alusta. Tarkemmat kuvaukset löytyvät ministeriön tiedotteesta Yliopistojen rahoitusmalli uudistuu sekä rahoitusmallia koskevasta asetuksesta Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä (PDF-muodossa).

Uudessa mallissa julkaisuihin perustuva rahoitusosuus on edelleen 13 % yliopistojen perusrahoituksesta, mutta Julkaisufoorumin mukaisten tasoluokkien kertoimet muuttuvat. Vuodesta 2017 alkaen tasoluokan 3 julkaisukanavassa ilmestyneiden vertaisarvioitujen julkaisujen painokerroin on 4, tasoluokan 2 painokerroin on 3, tasoluokan 1 painokerroin on 1 ja tasoluokan 0 painokerroin on 0,1. Muiden kuin vertaisarvioitujen tieteellisten julkaisujen painokerroin on myös 0,1. Erillisteokset lasketaan nelinkertaisella painolla saman tasoluokan kanavassa julkaistuun artikkeliin verrattuna, kuten tähänkin asti.
 

Painokertoimet eri julkaisutyypeille vuodesta 2017 alkaen.

Nykyiseen malliin verrattuna tason 3 julkaisukanavissa ilmestyneiden julkaisujen painokerroin kasvaa, kun taas tason 1 kerroin pienenee hieman. Tason 0 julkaisukanavissa ilmestyneiden julkaisujen kerroin pienenee 0,1:een, eli vuodesta 2017 alkaen se on samansuuruinen vertaisarvioimattomien, yleistajuisten ja ammatillisten julkaisujen kanssa. Tason 2 julkaisujen sekä edellä mainittujen vertaisarvioimattomien julkaisujen kertoimet pysyvät ennallaan. Julkaisutyypin C2 määritelmä muuttuu siten, että nykyisestä poiketen tähän julkaisutyyppiin raportoidaan jatkossa vertaisarvioitujen tieteellisten teosten toimitustyö. Vuodesta 2017 alkaen C2-tyypin julkaisut painotetaan Julkaisufoorumin mukaisten tasoluokkien perusteella.

Taulukko vuosina 2015-2016 käytettävistä painokertoimista löytyy täältä: http://www.julkaisufoorumi.fi/fi/arvioinnit/tasoluokan-maarittaminen-yksittaisille-julkaisuille