Tule mukaan työstämään TSV:n strategiaa!

Tapahtumat   4.10.2017 9.38   Päivitetty 9.10.2017 10.47

Tieteellisten seurain valtuuskunta on laatimassa uutta strategiaa kaudelle 2019–2023. Strategian valmistelussa jäsenseurojen näkemykset ja ideat ovat tärkeitä. Niinpä TSV järjestää syksyn aikana jäsenseuroille neljä työpajaa, joissa suunnitellaan konkreettisia toimenpiteitä yhdessä valittujen strategisten painopisteiden ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Työpajojen teemat pohjautuvat maalis-toukokuussa 2017 seuroille järjestetyn kyselyn vastauksiin.

Työpajoihin voivat ilmoittautua vapaasti kaikki halukkaat jäsenseurojen jäsenet, mutta salien koon takia paikkoja on rajoitetusti. Ilmoittaudu siis hyvissä ajoin yhteen tai useampaan haluamaasi työpajaan täyttämällä ilmoittautumislomake: http://survey.tsv.fi/index.php/survey/index/sid/138977/lang/fi. Ilmoittautuminen päättyy sunnuntaina 22.10. Osallistumisvahvistus tulee ilmoittautuneille sähköpostitse 23.10. mennessä.


Työpaja 1: Tieteellisten seurojen osaamisen kehittäminen
to 16.11.2017 klo 16–18

Tieteiden talo (sali 312)
Missä asioissa tieteelliset seurat kaipaavat koulutusta? Minkälaista koulutusta TSV:n tulisi seuroille järjestää, mikä ei kuulu TSV:n tontille? Minkälaista koulutusta tarvitaan toistuvasti, missä asioissa riittää kertaluontoinen seminaari?
Vetäjinä Sarianne Karikko (Nuorisotutkimusseura), Lea Purhonen (Suomalainen Lakimiesyhdistys) ja Mandi Vermilä (TSV).

Työpaja 2: Tieteellisten seurojen keskinäisen yhteistyön kehittäminen
ti 7.11.2017 klo 16–18

Tieteiden talo (312)
Minkälainen yhteistyö seurojen välillä hyödyttää jäsenseuroja? Voisiko yhteistyöllä jakaa resursseja ja keventää työtaakkaa? Tehdäänkö esimerkiksi päällekkäisiä tapahtumia, jotka voisi yhdistää? Voiko TSV toimia fasilitoijana?
Vetäjinä Pirjo Hiidenmaa (Kotikielen Seura) ja Mandi Vermilä (TSV).

Työpaja 3: TSV ja tieteelliset seurat asiantuntijoina ja tiedepoliittisina toimijoina
ma 30.10.2017 klo 16-18
Tieteiden talo (sali 505)

Miten TSV:n tiedepoliittinen kanta muodostuu? Milloin ja miten seurat voisivat tehdä yhteisiä kannanottoja? Milloin ja miten TSV voisi kattojärjestönä nostaa esille yksittäisten seurojen kannanottoja? Mitä alustoja TSV ja jäsenseurat hyödyntävät kannanotoissaan?
Vetäjinä Lea Ryynänen-Karjalainen (TSV) sekä TSV:n hallituksen jäseniä.

Työpaja 4: TSV ja tieteelliset seurat julkaisutoiminnan kehittäjinä
ti 14.11.2017 klo 16–18
Tieteiden talo (sali 505)

Miten TSV ja sen jäsenseurat voisivat parhaiten vastata avoimen julkaisun haasteisiin ja olla mukana edistämässä avointa tiedettä – tekniset ratkaisut, rahoitus, tiedepolitiikka, kilpailu? Minkälaisia muita haasteita julkaisutoiminnan kentällä tällä hetkellä on? Miten seurat ja TSV voivat vastata niihin?
Vetäjinä Kirsi Pauliina Kallio (tiedejulkaisemisen kehittämishanke Julkea!), Riitta Koikkalainen (Kotilava-hanke, Kansalliskirjasto), Tuomas Lehtonen (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura), Anna-Sofia Ruth (TSV/Julkaisufoorumi) ja Lea Ryynänen-Karjalainen (TSV).


Lisätietoja strategiaprosessista ja työpajoista:

toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen, s-posti lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi, puh. 09 228 69 222.