Lähetä ohjelmaehdotus Tieteiden talon Tieteiden yöhön 2023

Tapahtumat   22.4.2022 11.40   Päivitetty 7.9.2022 9.35

Tieteiden yötä vietetään seuraavan kerran torstaina 12.1.2023 Helsingin Kruununhaassa ja keskustassa. Osa tapahtumista kuvataan myös suorina lähetyksinä verkkoon.

Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) koordinoima ja tieteellisten seurojen tuottama Tieteiden talon Tieteiden yö on yksi Tieteiden yön suurimmista tapahtumista. Ohjelmahaku Tieteiden talon Tieteiden yöhön 2023 on alkanut. Ohjelmaehdotuksia otetaan vastaan 6.9.2022 saakka ohjelmaehdotuslomakkeella.

Tieteiden talon Tieteiden yöhön otetaan mukaan vain tieteellisten seurojen tuottamaa ohjelmaa. Muut tapahtumanjärjestäjät voivat ilmoittautua Tieteiden yöhön itsenäisinä tapahtumanjärjestäjinä, jolloin he vastaavat ohjelman lisäksi tapahtumansa muistakin järjestelyistä, kuten tilan vuokraamisesta, tapahtuman aikatauluttamisesta ja mahdollisesta striimaamisesta. Myös tieteelliset seurat voivat järjestää Tieteiden yössä itsenäisiä tapahtumia. Tähän kannustetaan etenkin silloin, kun seura suunnittelee järjestävänsä useamman tunnin mittaisen ohjelmakokonaisuuden.

Sali on täynnä ihmisiä. Salin etuosassa näkyy luennoitsija ja valkokangas, johon on heijastettu kuva.

Kuva: Aino-Sofia Orjasniemi

Itsenäisillä tapahtumanjärjestäjillä on velvollisuuksien lisäksi täysi vapaus järjestää juuri sellainen tapahtuma kuin he itse haluavat. Itsenäiset tapahtumanjärjestäjät eivät käy läpi ohjelmavalintaprosessia. Tapahtuma voidaan ottaa osaksi Tieteiden yötä, kunhan tapahtumaan on vapaa pääsy, sen ohjelma perustuu tutkittuun tietoon ja ohjelmatiedot toimitetaan määräaikaan mennessä.

Lue lisää itsenäisen tapahtuman järjestämisestä Tieteiden yössä tapahtuman verkkosivuilta.

Vinkkejä ohjelmaehdotuksen laatimiseen

Tieteiden talon Tieteiden yön ohjelmaan ovat tervetulleita niin luennot ja keskustelut kuin työpajat ja esittelypisteet. Myös muita ohjelmaformaatteja saa vapaasti ehdottaa. Ohjelmakokonaisuudesta toivotaan mahdollisimman monitieteistä ja monipuolista.

Ohjelmaehdotusta laatiessa kannattaa ottaa huomioon, että Tieteiden talon Tieteiden yön luennot pyritään pitämään korkeintaan 25 minuutin mittaisina ja paneelikeskustelut 45 minuutin mittaisina. Työpajat voivat olla kestoltaan pidempiäkin. Esittelypöytäpaikat, joilla eri toimijat esittelevät omaa toimintaansa ja tieteenalaansa, ovat lähtökohtaisesti avoinna yleisölle klo 17.00-21.00.

Ohjelmavalintojen aikataulu

Tieteiden talon Tieteiden yön 2023 ohjelmavalinnoista ilmoitetaan 9.9.2022 mennessä kaikille ohjelmaehdotuksia lähettäneille. Samalla ohjelmaan valituille lähetetään Tieteiden talon Tieteiden yön aikataulutettu ohjelmaluonnos.

Tieteiden talon Tieteiden yöhön saadaan vuosi vuodelta enemmän ohjelmaehdotuksia, joista osa joudutaan jättämään ohjelman ulkopuolelle. Osa ehdotuksista otetaan mukaan ohjelmaan sillä varauksella, että ohjelmanjärjestäjä on valmis lyhentämään tilaisuuden kestoa.

Ohjelmavalintojen jälkeen ohjelmaan valituilla ohjelmanjärjestäjillä on 4.11.2022 asti aikaa hioa järjestämänsä tilaisuuden ohjelmatietoja, kun taas ohjelmavalintaprosessissa karsiutuneet ohjelmanjärjestäjät voivat pohtia, haluavatko he järjestää Tieteiden yössä itsenäisen tapahtuman. Itsenäisten tapahtumanjärjestäjien ohjelmatietojen deadline on sama kuin Tieteiden talon Tieteiden yön ohjelmanjärjestäjillä eli 4.11.2022.