Julkaisufoorumi

Julkaisufoorumi on tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukeva luokitusjärjestelmä. Neliportaisessa luokituksessa kaikkien tieteenalojen keskeiset ulkomaiset ja kotimaiset julkaisukanavat jaotellaan

1 = perustasoon

2 = johtavaan tasoon

3 = korkeimpaan tasoon

0 = kanaviin, jotka eivät (vielä) täytä tason 1 kriteereitä.

Arviointityön suorittavat 23 tieteenalakohtaista asiantuntijapaneelia, joihin kuuluu noin 250 ansioitunutta suomalaista tai Suomessa työskentelevää tieteentekijää.

Laatuluokituksen tarkoituksena on kannustaa tutkijoita julkaisemaan tuloksiaan mahdollisimman korkeatasoisilla foorumeilla. Lisäksi luokitus on toiminut yliopistojen tieteellisen julkaisutuotannon laadun indikaattorina opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa yliopistojen rahoitusmallissa vuodesta 2015 alkaen. Tieteellisten ja muiden julkaisujen perusteella jaetaan yhteensä 13 prosenttia yliopistojen perusrahoituksesta (14 prosenttia vuodesta 2021 alkaen).

Tiedeyhteisön jäsenillä on mahdollisuus ottaa kantaa arvioitujen julkaisukanavien tasoluokkiin sekä ehdottaa uusia foorumeita arvioitaviksi Julkaisufoorumin verkkosivuilla ja JUFO-portaalissa. Uusia tasolle 1 ehdolla olevia foorumeita arvioidaan vuosittain. Kaikkien luokiteltujen julkaisukanavien tasoluokat arvioidaan uudelleen neljän vuoden välein.

Julkaisufoorumin toiminnan kehittämisestä vastaa ohjausryhmä, johon kuuluu Suomen Akatemian, Suomen yliopistot UNIFI ry:n, Kansalliskirjaston, opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen yliopistokirjastojen neuvoston, CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen, TSV:n sekä päätieteenalojen edustajia.

Lue lisää Julkaisufoorumin verkkosivuilta.

Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö Janne Pölönen
puh. 044 346 9491
janne.polonen(at)tsv.fi

Päivitetty 17.9.2020 13.14