Tieteelliset lehdet ja tutkimusdata -päivän esitykset nyt verkossa

Koulutukset   20.12.2016 14.56   Päivitetty 20.9.2017 13.09

Tutkimusaineistojen avaaminen on olennainen osa avointa tiedettä. TSV:n ja Suomen tiedekustantajien liiton järjestämässä seminaarissa pohdittiin, mitä tieteellisten lehtien tulisi tietää ja osata. Keskusteluissa käsiteltiin, pitäisikö kotimaisten lehtien hankkia omaa arkistotilaa artikkeliensa tutkimusaineistolle esim. säilytyspalvelu IDA:sta vai suositella ennemmin alakohtaisten palvelujen käyttöä. Kiireellisin asia on varmasti tuottaa lehdille suositukset siitä, millaista datanhallintaa kirjoittajilta tulee edellyttää. 

 

Päivän esitykset on linkitetty alla olevaan ohjelmaan.

 

TIETEELLISET LEHDET JA TUTKIMUSDATA
1.2.2017, klo 9.15-16.30
Tieteiden talo, Sali 104

Sessio 1: Rahoittajan ja tutkijoiden näkökulmat

9.15-9.30     Johanna Lilja (TSV): Avauspuheenvuoro

9:30-10.00   Jyrki Hakapää (Suomen Akatemia): Miksi tutkimusaineistoja halutaan avattavan? PDF iconTSV Hakapää data.pdf

10.00-10.45 Timo Vesala  (Helsingin yliopisto): Tutkimuksellisia hyötyjä avoimesta datasta PDF iconVesala_Tutkimus.pdf

Kommenttipuheenvuorot:

10.45-11.15 Sari Timonen (Helsingin yliopisto): Hankedata (Gen Bank) PDF iconHankedata_Timonen.pdf

11.15-11.45 Päivi Timonen (Kuluttajatutkimuskeskus): Henkilötietosuojattu data PDF iconHenkilötietosuojattu data_Timonen.pdf
 

LOUNAS (omakustanteinen)
 

Sessio 2: Tieteellisten lehtien näkökulmat

12.30-13:15 Pekka Nygren (Suomen Metsätieteellinen Seura / Silva Fennica): Avoin data julkaisijan näkökulmasta PDF iconTiedelehtien_datapäivä_170201_Nygren.pdf

13.15-13.45  Anu Lahtinen (Helsingin yliopisto): Humanistisen tieteenalan näkökulma


KAHVI


Sessio 3: Datapalvelujen tarjoajien näkökulmat.  

14.15-14.45 Arja Kuula-Luumi (Tietoarkisto): Tietoarkiston palvelut PDF iconTietoarkisto_akl.pdf

14.45-15.15 Jessica Parland-von Essen (CSC, ATT-hanke): Ida ja Etsin PDF iconParlandvonEssen.pdf

15.15-15.45 Ari Lukkarinen (CSC): EUDAT PDF iconEUDAT-2017-02-01.pdf

15.45-16.30 Paneeli Miten tästä eteenpäin?

Pekka Nygren (puheenjohtaja), Jyrki Hakapää, Anu Lahtinen, Jessica Parland-von Essen ja Timo Vesala.

Tervetuloa!