Arkisto

10.10.2019

Tampereen yliopiston ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan tuore tutkimus avaa kotimaisten seurojen merkitystä ja roolia nykyisten haasteiden keskellä.

9.10.2019

Kutsumme alan asiantuntijoita ja toimijoita mukaan hankkeeseen ja vastaamaan kyselyyn tiedetapahtumien järjestämisestä.

8.10.2019

Professori Mikael Fogelholm palkittiin akateemisesta työstään, jolla hän on edistänyt kansainvälisten tieteellisten kongressien järjestämistä Suomessa. Palkinnonsaajan valitsivat TSV:n hallituksen jäsen, professori Mats Gyllenberg ja toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen.

2.10.2019

TSV esittelee verkkosivuillaan jäsenseurojensa toimintaa. Lokakuun 2019 jäsenseura on Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura (SKTS).

1.10.2019

Avustusten hakuaika on 1.–31.10.2019. Päätökset tehdään helmikuussa 2020.

27.9.2019

Miksi tieteellinen seura? Tieteellisten seurojen tarjoama yhteisö, tapahtumat ja julkaisut olivat TSV:n toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalaiselle tärkeitä kanssakulkijoita väitöskirjatyössä.

25.9.2019

Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen peruslähtökohta on tutkittavien henkilöiden luottamus tutkijoihin ja tiedeyhteisöön. Nyt uudistetun ohjeistuksen ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisistä periaatteista on tarkoitus turvata tutkimuksen kohteena olevien ihmisten turvallisuus.

25.9.2019

Huhtikuussa 2019 julkaistun Monikielisen tiedeviestinnän Helsinki-aloitteen on allekirjoittanut 64 organisaatiota ja 410 henkilöä yhteensä 60 maasta. Aloitteessa tavoitellaan kansallisten kielten aseman parantamista tieteellisessä viestinnässä, jotta tutkimustieto olisi kansalaisille saavutettavaa ja sitä voitaisiin tehokkaammin hyödyntää esimerkiksi päätöksenteossa.

25.9.2019

TSV:n syyskokouksessa 23.9.2019 käsiteltiin sääntömääräiset asiat: hallituksen jäsenten vaali, toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2020 ja tilintarkastajien valinta.

25.9.2019

Miksi tieteellinen seura? Terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen on useiden tieteellisten seurojen jäsen. Suomen lääkintäoikeuden ja -etiikan seurassa hänet edelleen pitää mahdollisuus aitoon poikkitieteelliseen ajatustenvaihtoon.

Pages