VSD:s höstmöte ordnas i Aalto-universitetet Tölö 22.9.2021

Nyheter   6.9.2021 12.02   Uppdaterad 23.9.2021 13.44

VSD:s styrelse har vid sitt möte 3.9 beslutat att VSD:s höstmöte ordnas 22.9 kl. 15.00 i Vetenskapernas hus tillfälliga lokaler i Aalto-universitetet Tölö (Runebergsgatan 14‒16). Höstmötet börjar med granskningen av fullmakter kl. 14.00.

Möteskallelse samt mötets föredragningslista, bilagor och fullmakt skickas per e-post till den kontaktperson som medlemssamfundet angett tisdagen 7.9. Medlemssamfundet kan i enlighet med den tillfälliga lagen om temporär avvikelse bemyndiga ett annat samfunds mötesrepresentant till sitt ombud, ifall samfundet av någon orsak inte kan delta i höstmötet. VSD ska meddelas om användningen av ombud senast 20.9.2021. Ombudet ska ha en fullmakt av det befullmäktigande samfundet och den ska uppvisas vid granskningen av fullmakter. Samma ombud kan företräda högst en tiondel av det sammanlagda antalet mötesrepresentanter.

Granskningen av mötesrepresentanternas fullmakter börjar 22.9 kl. 14.00 på mötesplatsen. Höstmötet ordnas på ett hälsosäkert sätt genom att dela upp deltagarna i flera salar. Mötet streamas från auditoriet till övriga salar.

Valet av styrelsemedlemmar sker vid höstmötet med slutna sedlar. Mötesrepresentanten eller ombudet måste vara på plats för att bekräfta kandidaturen. Du kan se de på förhand föreslagna kandidaterna till styrelsen med motiveringar på finska på VSD:s webbsida.

Tilläggsinformation om tidtabeller, mötesarrangemang samt övrigt av ovanstående ger VSD:s verksamhetsledare Lea Ryynänen-Karjalainen, e-post: lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi, telefon: 09 228 69 222.

Aalto-universitetets byggnad i Tölö.
Aalto-universitetets i Tölö huvudingång. Bild: Aalto-universitetet / Mikael Lindén.