Ansökan om understöd för internationella vetenskapliga och idrottsvetenskapliga konferenser 1-31.10.2021

Nyheter   13.10.2021 14.33   Uppdaterad 1.11.2021 7.57

Ansökningstiden för statsunderstöd för ordnandet av internationella konferenser och nationella seminarier samt internationella konferenser och möten inom idrottssektorn är 1–31.10.2021. Besluten fattas i februari 2022.

VSD förmedlar statsunderstödet som fås från undervisnings- och kulturministeriet för ordnandet av internationella konferenser och nationella seminarier. Stödet är bundet till Veikkaus spelverksamhets avkastning och det kan beviljas för tre år. Prioriterade är de internationella vetenskapliga organisationernas återkommande konferenser som finländarna i sin egen tur anordnar i Finland. Understöd beviljas endast för evenemang som ordnas i Finland.

Understöden kan sökas elektroniskt via ansökningsblanketten på VSD:s webbsida. Gå till ansökningsblanketten för konferensunderstöd eller ansökningsblanketten för idrottssektorns understöd.

Du kan läsa mer om understöden och bekanta dig med ansökningsanvisningarna på VSD:s webbsida. Nästa ansökningstid är 1-28.2.2022 och besluten görs i maj 2022.