Priset Årets vetenskapsbok delas ut igen – föreslå verk

Årets vetenskapsbok   23.9.2021 13.51   Uppdaterad 1.12.2021 13.47

Som Årets vetenskapsbok belönas en år 2021 utgiven förtjänstfull finländsk vetenskapsbok, och priset delas ut på VSD:s vårmottagning i mars 2022.

Verket som väljs till Årets vetenskapsbok förutsätts grunda sig på vetenskaplig forskning och ha en verifierbar källbas. I valet betonas referentgranskade och noga redigerade, läsliga inhemska verk. Betoningen framhäver vetenskap och skiljer priset från de många prisen för allmän facklitteratur.

Priset beviljas årligen av Förbundet för vetenskapspublicering i Finland och Vetenskapliga samfundens delegation (VSD). Prissumman är 25 000 euro och den bekostas av Förbundet för vetenskapspublicering i Finland med användningsersättningar som upphovsrättsorganisationen Kopiosto samlar in.

I prisjuryn sitter i år professor Minna Kellomäki, universitetslektor Mirkka Lappalainen och professor emeritus Jan Sundberg. Som sekreterare för juryn fungerar VSD:s kommunikationschef Ilari Hetemäki. Priset Årets vetenskapsbok delas ut på VSD:s vårmottagning i mars 2022.

Du kan föreslå verk fram till slutet av november 2021 genom att skicka ditt förslag och den föreslagna boken till juryns sekreterare:

Vetenskapliga samfundens delegation
Ilari Hetemäki
Snellmansgatan 13
00170 Helsingfors

Du kan bekanta dig med tidigare års pristagare på VSD:s webbsida.

Mera information ger kommunikationschef Ilari Hetemäki ilari.hetemaki(at)tsv.fi.

Pärmar på tre böcker: Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus, Astrobiologia och Pitkät varjot.

Priset Årets vetenskapsbok tilldelades år 2020 Esa Väliverronens och Kai Ekholms verk Tieteen vapaus ja tutkijan sananvapaus (Vastapaino), år 2019 Kirsi Lehtos Astrobiologia (Ursa) och år 2018 Seppo Hentiläs Pitkät varjot (Siltala). Bild: Vastapaino, Ursa och Siltala.