Samfundets uppgifter

Ekonomiska Samfundet i Finland r.f.

Economic Society of Finland
Instiftelsesår
1894
Hemsida
http://www.ekonomiskasamfundet.fi
Medlemsantal
510
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
International Economic Association (IEA)
Tidskrifter och serier
Ekonomiska Samfundets Tidskrift