Samfundets uppgifter

Ekonomiska Samfundet i Finland r.f.

Economic Society of Finland
Instiftelsesår
1894
Postadress
Hanken Svenska handelshögskolan, c/o Cecilia Blomster, PB 479, 00101 Helsingfors
Hemsida
http://www.ekonomiskasamfundet.fi
Kontaktperson
Verksamhetskoordinator Ellen Sahlström, e-mail ellen.sahlstrom[at]ekonomiskasamfundet.fi
Ordförande
Reidar Wasenius
Viceordförande
Patrik Lindfors
Sekreterare eller verksamhetsledare
Ellen Sahlström
Medlemsantal
462
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
International Economic Association (IEA)
Tidskrifter och serier
Ekonomiska Samfundets Tidskrift