Seriens uppgifter

Ekonomiska Samfundets Tidskrift

Utgivare
Ekonomiska Samfundet i Finland r.f.
Begynnelseår
1913
ISSN
0013-3183
Hemsida
http://www.ekonomiskasamfundet.fi
Redaktionens adress
c/o Edvard Johansson, Högskolan på Åland, PB 1010, 22111 Åland
Huvudredaktör
Ansvarig utgivare Edvard Johansson
Beskrivning
I Tidskriften publiceras artiklar och översikter rörande aktuell ekonomisk politik och ekonomisk forskning. Såväl bidrag med nationalekonomisk som företagsekonomisk inriktning är välkomna. Föredrag och debattinlägg vid Ekonomiska Samfundets medlemsmöten refereras i mån av möjlighet. Ytterligare publiceras recensioner av nyutkommen litteratur med ekonomisk anknytning.
Språk
sve
Nummer per år
3
Prenumeration
redaktionssekreterare@ekonomiskasamfundet.fi
Prenumerationsavgift per år
30
Prenumerationsavgift för medlemmar
medlemsförmån
Annan avgift
Lösnummerpris 12 €
Tillgånglig i byte
www.tsv.fi/engl/ec.html
Nätversion
www.ekonomiskasamfundet.fi
Övriga uppgifter
Prenumerationen kan göras genom alla tidningsombud och bokhandlar eller direkt genom redaktionssekreteraren. Prenumerationen är för ett kalenderår. Lösnummer och äldre årgångar erhålls av redaktionssekreteraren.