Samfundets uppgifter

Nordenskiöld-samfundet i Finland

Nordenskiöld Society in Finland
Instiftelsesår
1939
Hemsida
http://www.helsinki.fi/jarj/nskiold
Medlemsantal
930
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Övriga väsentliga uppgifter
Nordenskiöld-samfundet ordnar möten med föredrag och diskussioner 2-4 gånger per termin. Årligen arrangeras en 1-3 dagars exkursion, som ofta ägnats åt mål i Östersjöområdet.
Tidskrifter och serier
Nordenskiöld-samfundets tidskrift