Seriens uppgifter

Nordenskiöld-samfundets tidskrift

Utgivare
Nordenskiöld-samfundet i Finland
Begynnelseår
1941
ISSN
0356-0910
Redaktionens adress
Tornfalksvägen 2, 02620 Esbo
Huvudredaktör
Thomas Westerbom
Beskrivning
Tidskriften publicerar vetenskapliga artiklar för en bred publik intresserad av geografi, etnografi, arkeologi jämte närstående naturvetenskapliga och kulturhistoriska forskningsgrenar.
Språk
sve
Nummer per år
1
Prenumeration
www.helsinki.fi/jarj/nskiold/feedback
Prenumerationsavgift per år
20
Prenumerationsavgift för medlemmar
12
Nätversion
www.helsinki.fi/jarj/nskiold/artikel