Samfundets uppgifter

Historiska föreningen

Swedish Historical Society in Finland
Instiftelsesår
1914
Hemsida
http://www.historiskaforeningen.fi/
Medlemsantal
372
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Internationellt samarbete
Utländska föredragshållare på föreningens möten och artikelförfattare i HTF, främst från historiska institutioner i Sverige.
Tidskrifter och serier
Historisk Tidskrift för Finland (HTF)