Seriens uppgifter

Historisk Tidskrift för Finland (HTF)

Utgivare
Historiska föreningen
Begynnelseår
1916
ISSN
0046-7596
Hemsida
http://www.pro.tsv.fi/historisk-tidskrift/tidskriften.html
Redaktionens adress
Historiska institutionen, PB 59 (Unionsgatan 38 A), 00014 Helsingfors universitet
Huvudredaktör
Johanna Wassholm
Beskrivning
Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. Den regionala profilen är inhemsk och nordisk. Huvuddelen av uppsatserna behandlar finländska eller nordiska frågor samt teman med anknytning till Östersjöområdet. Uppsatserna representerar olika discipliner inom den historiska vetenskapen.
Språk
sve
Nummer per år
4
Prenumerationsavgift per år
30
Prenumerationsavgift till utlandet
35
Annan avgift
lösnummerpriset 12 €