Samfundets uppgifter

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura

Finnish Society for the History of Education
Föreningen för pedagogik- och utbildningshistoria i Finland
Instiftelsesår
1935
Postadress
c/o Jukka Rantala, Helsingin yliopisto, kasvatustieteiden laitos, 00014 Helsingin yliopisto
Hemsida
http://www.kasvhistseura.fi
Kontaktperson
Puheenjohtaja Jukka Rantala, puh./tel. 040 5685 463, e-mail jukka.rantala[at]helsinki.fi
Ordförande
Jukka Rantala
Sekreterare eller verksamhetsledare
Essi Jouhki
Medlemsantal
61
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Betydande samlingar i samfundets ägo
Kirjakokoelma Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjastossa.
Internationellt samarbete
ISCHE:n, International Standing Conference for History of Education kanssa aktiivista yhteistyötä.
Övriga väsentliga uppgifter
Seura edistää koulu- ja kasvatushistorian tutkijoiden välistä yhteistoimintaa, pitää yhteyttä alan koti- ja ulkomaisiin seuroihin, harjoittaa kustannus-, julkaisu- ja muuta tiedotustoimintaa sekä järjestää kokouksia, joissa on julkisia esitelmiä.
Tidskrifter och serier
Kasvatus & Aika - Kasvatuksen historiallis-yhteiskunnallinen julkaisu
Koulu ja menneisyys. Suomen kouluhistoriallisen seuran vuosikirja