Samfundets uppgifter

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura

Finnish Society for the History of Education
Föreningen för pedagogik- och utbildningshistoria i Finland
Instiftelsesår
1935
Hemsida
http://www.kasvhistseura.fi
Medlemsantal
59
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Betydande samlingar i samfundets ägo
Kirjakokoelma Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjastossa.
Internationellt samarbete
ISCHE:n, International Standing Conference for History of Education kanssa aktiivista yhteistyötä.
Övriga väsentliga uppgifter
Seura edistää koulu- ja kasvatushistorian tutkijoiden välistä yhteistoimintaa, pitää yhteyttä alan koti- ja ulkomaisiin seuroihin, harjoittaa kustannus-, julkaisu- ja muuta tiedotustoimintaa sekä järjestää kokouksia, joissa on julkisia esitelmiä.
Tidskrifter och serier
Kasvatus & Aika - Kasvatuksen historiallis-yhteiskunnallinen julkaisu
Koulu ja menneisyys. Suomen kouluhistoriallisen seuran vuosikirja