Seriens uppgifter

Koulu ja menneisyys. Suomen kouluhistoriallisen seuran vuosikirja

Utgivare
Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura
Begynnelseår
1935
ISSN
0780-7694
Språk
eng fin
Nummer per år
1
Trykta sidor (föregående år)
240
Prenumerationsavgift per år
20