Samfundets uppgifter

Suomen kasvatustieteellinen seura

Finnish Educational Research Association
Samfundet för pedagogisk forskning i Finland
Instiftelsesår
1967
Postadress
c/o Satu Piispa-Hakala, Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta , PL 111, 80101 Joensuu
Hemsida
http://www.kasvatus.net
Kontaktperson
Sihteeri Satu Piispa-Hakala, puh./tel. 050 911 2089, e-mail satu.piispa-hakala[at]uef.fi
Ordförande
Auli Toom
Viceordförande
Heli Ruokamo
Sekreterare eller verksamhetsledare
Satu Piispa-Hakala
Medlemsantal
491
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Internationellt samarbete
Seuran jäseniä on edustettuina seuraavissa kasvatusalan järjestöissä: AERA, ASA, DGFE, EARDHE, EARLI, EERA, IARLD, IASE, IRA, ISCHE, NFPF, SSS, WAER.
Övriga väsentliga uppgifter
Seuran tärkeimmäksi toimintamuodoksi ovat muotoutuneet vuosittain järjestettävät kasvatustieteen päivät, joilla on käsitelty johonkin kasvatustieteelliseen teemaan liittyviä kysymyksiä asiantuntijaesitelmin, tutkimusseminaarein ja vapaamuotoisin keskusteluin. Päivien lisäksi seura on järjestänyt muita seminaareja ja konferensseja yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten tieteellisten seurojen kanssa.
Tidskrifter och serier
Kasvatus
Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences