Seriens uppgifter

Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences

Utgivare
Suomen kasvatustieteellinen seura
Begynnelseår
2001
ISSN
1458-1094
Språk
multil
Trykta sidor (föregående år)
380