Redovisningsanvisning

Publikationsverksamhet och internationell verksamhet

OBS! Redovisningsdelen för årets 2019 understöd för publikations- och internationell verksamhet öppnas i systemet i början av april 2020. På grund av coronavirussituationen behöver samfundets bokslut i vår inte vara godkänt av årsmötet för redovisningen. I denna situation godkänner vi bokslut som samfundets styrelsemedlemmar har antingen undertecknat (elektronisk underskrift går också) eller t.ex. godkänt per e-post. Ifall bokslutet har godkänts per e-post, bifogas kopior av godkännandena till redovisningen.

Redovisning av beviljade understöd görs på våren följande år efter understödsåret, senast 15.4.

Till redovisningen bifogas elektroniskt följande dokument gällande understödsåret:

  • Resultaträkning och balansräkning
  • Revisionsberättelse eller verksamhetsgranskningsberättelse
  • Verksamhetsberättelse

I redovisningen uppges intäkter och kostnader på samma sätt som förgående års intäkter och kostnader i ansökningen. De uppgivna talen ska vara kontrollerbara i resultaträkningen. Alternativt kan kvitton angående verksamheten bifogas till ansökningen om verksamheten är småskalig, eller den egna revisorn bes om ett utlåtande där revisorn fastställer att publikationsstödet har använts i enlighet med understödsvillkoren, och att uppgifterna i redovisningen motsvarar talen i bokslutet.

Mall för utlåtande TSV Tilintarkastajan raportti jäsenseuran avustustilityksestä.pdf

Om redovisningen inte lämnas inom utsatt tid, måste understödet eller den beviljade summan indrivas.

Uppdaterad 23.3.2020 14.08