Beslut från VSD:s vårmöte 11.3.2019

Meddelanden   1.4.2019 8.16   Uppdaterad 4.8.2020 10.45

Till nya medlemmar av delegationen godkändes Anatomici Fenniae, Finnish Bone Society, Suomen Eurooppa-tutkimuksen seura, The International Society for Orthodox Church Music (ISOCM) och Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura. Totalt hade åtta ansökningar inkommit.

Mötet godkände årets 2018 bokslut och verksamhetsberättelse. Dessutom behandlade mötet granskningen av budgeten för år 2019. Vid mötet berättades även om den pågående utvecklingsplanen för Vetenskapernas hus, om den öppna vetenskapens nationella samordning och övriga aktuella ärenden, om vilka det finns mer information på hemsidan och VSD:s Facebooksida. I mötet deltog sammanlagt 43 medlemssamfund.

Verksamhetsberättelsen publiceras under våren på webbsidorna.