Tieteellisten seurain valtuuskunta kasvoi neljällä uudella jäsenellä

Uutiset   22.3.2023 12.30   Päivitetty 22.3.2023 12.34

Uusia jäseniä ovat Kansainvälisen oikeustieteiden yhdistyksen Suomen osasto, Kulttuurihistorian seura, Suomen avantgarden ja modernismin seura sekä Stiftelsen Ålands Fredsinstitut sr.

Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäseneksi haki määräaikaan 30.11.2022 mennessä seitsemän tieteellistä seuraa tai muuta organisaatiota. Maaliskuun 21. päivänä pidetty TSV:n kevätkokous hyväksyi hakijoista uusiksi jäseniksi neljä seuraa. Valtuuskuntaan kuuluu nyt 299 jäsentä, joista 295 on tieteellisiä seuroja ja neljä tiedeakatemioita.

Salissa henkilöitä kuuntelemassa, kun salin etuosassa olevat henkilöt puhuvat.

TSV:n kevätkokous pidettiin 21.3.2023 Tieteiden talolla. Kuva: Anna Haapanen.

Kansainvälisen oikeustieteiden yhdistyksen Suomen osasto

Kansainvälisen oikeustieteiden yhdistyksen Suomen osasto (Finnish Committee for Comparative Law) on perustettu vuonna 1956 ja sen tehtävänä on edistää suomalaisten tutkijoiden osallistumista International Academy of Comparative Law’n konferensseihin. Seura edistää oikeusvertailevaa tutkimusta sekä järjestää oikeusvertailuseminaareja ja alaan liittyviä luentoja. Seuran toimintaa esitellään heidän verkkosivuillaan (englanniksi).

Kulttuurihistorian seura

Kulttuurihistorian seura edistää kulttuurihistoriaa tieteenalana sekä tukee kulttuurihistorian opetusta ja yleistä tunnettuutta. Seura edustaa Suomessa tieteenalansa kansainvälistä kattojärjestöä International Society for Cultural Historya (ISCH). Yhdistys järjestää muun muassa kokouksia, esitelmä- ja opetustilaisuuksia ja pyrkii edistämään oman alansa tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Seura on perustettu vuonna 2016. Voit tutustua Kulttuurihistorian seuraan tarkemmin sen verkkosivuilla.

Suomen avantgarden ja modernismin seura

Suomen avantgarden ja modernismin seura (Finnish Association for Modernism and Avantgarde, FAM) on vuonna 2018 perustettu tieteellinen seura, jonka tehtävänä on avantgarden ja modernismin tuntemuksen ja tutkimuksen edistäminen Suomessa. Seura järjestää seminaareja, harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä ylläpitää FAM-verkkosivustoa, jossa ilmestyvät seuran julkaisut ja artikkelit.

Stiftelsen Ålands Fredsinstitut sr.

Stiftelsen Ålands fredsinstitut sr. on vuonna 1992 perustettu säätiö. Ålands fredsinstitut työskentelee laaja-alaisesti rauhan- ja konfliktikysymysten parissa lähtökohtanaan Ahvenanmaan erityisasema. Instituutti keskittyy itsehallintomuotoihin, vähemmistökysymyksiin, demilitarisointiin ja konfliktinhallintaan. Ålands fredsinstitut järjestää seminaareja, luentoja sekä koulutuksia eri kohderyhmille. Instituutilla on konsultatiivinen asema YK:n talous- ja sosiaalineuvostossa, ECOSOC:issa. Säätiö julkaisee myös muun muassa vertaisarvioitua Journal of Autonomy and Security Studies (JASS) -lehteä. Toimintaan voi tutustua säätiön verkkosivuilla (ruotsiksi).

Valtuuskunnan jäseneksi voidaan hyväksyä seura, joka on rekisteröity yhdistys tai muu yhteisö, joka on osoittanut edistävänsä tieteellistä tutkimusta. Jäseneksi voidaan hyväksyä, jos enemmistö jäsenyyskriteereistä täyttyy kokonaan tai osittain. Jos joku kriteereistä ei täyty, jäseneksi voidaan hyväksyä vain erittäin perustelluista syistä. Arviointikriteereihin voi tutustua tarkemmin TSV:n verkkosivuilta.

Jäsenseuroja voit selata tai etsiä TSV:n verkkosivujen jäsenseuraluettelosta.