Pääsihteeri Janne Pölönen on valittu tutkimuksen arviointia kansainvälisesti kehittävän CoARAn ohjausryhmän jäseneksi

Uutiset   8.1.2024 10.00   Päivitetty 8.1.2024 10.53

Miesoletettu henkilö.

Kuva: TSV

CoARAn yleiskokouksessa valitut jäsenet ovat aloittaneet toimikautensa 15.12.2023. TSV:n koordinoima CoARAn Suomen osasto aloittaa toimintansa alkuvuodesta. 

Kansainvälinen tutkijanarviointia edistävä yhteenliittymä Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) edistää tutkimustyön ja sen arvioinnin monimuotoisuutta, avoimuutta ja syrjimättömyyttä. Tavoitteena on vahvistaa tieteen ja tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta. 

Tieteellisten seurain valtuuskunnassa (TSV) toimivan Julkaisufoorumin pääsihteeri Janne Pölönen valittiin CoARAn ohjausryhmän jäseneksi yhteenliittymän yleiskokouksessa joulukuussa neljän muun jäsenen kanssa. Lisäksi ohjausryhmässä jatkaa kuusi perustuskokouksessa valittua jäsentä. 

”Suomi on edelläkävijä vastuullisen arvioinnin edistämisessä. CoARAn ohjausryhmän jäsenyys lisää Suomessa tehtävän työn kansainvälistä näkyvyyttä ja vuorovaikutusta. Vuonna 2020 julkaistu Tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt -suositus, joka laadittiin TSV:n johdolla laajassa yhteistyössä tiede-, tutkimus- ja tutkijayhteisöjen kanssa, on ensimmäisiä kansallisia vastuullisen arvioinnin suosituksia maailmassa”, Pölönen kertoo. 

TSV allekirjoitti syyskuussa 2022 tutkimuksenarvioinnin uudistamista edistävän kansainvälisen sopimuksen (Agreement on reforming research assessment -sopimus, englanniksi) ja liittyi osaksi kansainvälistä tutkimuksen arviointia edistävää koalitiota. Sopimuksen julkaisija on eurooppalaisia tutkimusrahoittajia edustava Science Europe, ja sopimuksen toimeenpanosta vastaavat sopimuksen allekirjoittajat eli CoARA-yhteenliittymä. Allekirjoittajia on yli 600, joiden joukossa 35 suomalaista organisaatiota. 

Allekirjoittajat ovat sitoutuneet julkistamaan vuoden 2024 kesäkuuhun mennessä (tai vuoden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta) suunnitelman organisaationsa arviointikriteerien, työkalujen ja prosessien tarkistamiseksi ja kehittämiseksi sekä toteuttamaan arvioinninuudistuksia vuoden 2027 loppuun mennessä. Arviointityön kehittämisen tueksi on CoARAssa perustettu työryhmiä, joissa kuudessa Tieteellisten seurain valtuuskunta on ollut aktiivisesti mukana vuodesta 2023 alkaen. Lisäksi uusia työryhmiä on hyväksytty loppuvuodesta 2023 aloittamaan toimintansa, joissa useammassa myös TSV on mukana. 

Lisäksi TSV koordinoi CoARAn Suomen kansallisen osaston toimintaa, jonka hakemuksen CoARAn ohjausryhmä hyväksyi joulukuussa 2023. 

”Juuri hyväksytty kansallinen osasto tukee CoARA:n jäseniä sopimuksen sitoumusten täytäntöönpanossa kansallisella tasolla. Kansallinen osasto pääsee aloittamaan toimintansa vuoden 2024 alussa, ja siinä ovat tällä hetkellä mukana kaikki CoARAn suomalaiset organisaatiot”, kertoo Anna-Kaisa Hyrkkänen, joka toimi vastuullisen arvioinnin koordinaattorina 31.12.2023 asti. 

Kansallisen osaston toimintaan ovat tervetulleita sekä CoARAn suomalaiset uudet jäsenet, että CoARAn ulkopuoliset toimijat. Lisätietoa kansallisen osaston toiminnasta tulee lähiaikoina.  

TSV:n jäseniä ovat tieteelliset seurat, jotka yhdistävät tutkijoita ja asiantuntijoita kaikista suomalaisista tutkimusorganisaatioista ja yhteiskunnan eri sektoreilta. Syksyllä 2022 TSV julkaisi Kuka kuuluu tieteelliseen seuraan -selvityksen, jonka mukaan valtaosa seurojen jäsenistä pitää seurojensa tärkeänä tehtävänä avoimen tieteen, hyvän tieteellisen käytännön ja vastuullisen arvioinnin edistämistä. Seurojen muodostamat tieteenaloittaiset yhteisöt ja verkostot voivat olla myös arvioinnin uudistuksen voimavara. 

Lue lisää: