Kuukauden jäsenseurana Suomen kasvatustieteellinen seura

Uutiset   30.6.2017 10.10   Päivitetty 10.11.2020 13.17

Suomen kasvatustieteellinen seura ry. juhlii tänä vuonna 50. toimintavuottaan. Seuran toiminnan tavoitteena on edistää kasvatustieteellistä tutkimusta ja osallistua kasvatustieteellisellä alalla käytävään keskusteluun.

Eri koulutusasteiden rahoitukseen ja rakenteisiin kohdistuvien viimeaikaisten ja tulevien muutosten johdosta kasvatustieteellinen tutkimus on yhteiskunnallisen keskustelun ytimessä. Tutkijoiden kannanottoja kaivataan esimerkiksi PISA tutkimusten tuloksista, maahanmuuton lisääntymisestä, työelämän digitalisaatiosta sekä ammatillisen koulutuksen reformista. Tutkijoilta odotetaan tieteellisten julkaisujen lisäksi halua ja valmiutta keskusteluun päättäjien ja suuren yleisön kanssa.

Seuran toiminnan peruskivet: Kasvatustieteen päivät ja julkaisutoiminta

Keskeinen osa Suomen kasvatustieteellisen seuran toimintaa ovat vuosittain järjestettävät Kasvatustieteen päivät, jotka keräävät yhteen yli 500 kasvatustieteilijää Suomesta. Tänä vuonna Kasvatustieteen päiviä vietetään Rovaniemellä Lapin yliopiston isännöimänä 30.11-1.12. teemalla ”Osallistu ja osaa: kohti ammatillista kehittymistä”.

Risto Rinne seisoo puhujapöntössä avaamassa Kasvatustieteen päiviä Turussa 2016.
Professori Risto Rinne avaamassa Kasvatustieteen päiviä Turussa marraskuussa 2016.

Toisen peruskiven seuran toiminnalle muodostaa alan julkaisutoiminta. Kasvatus-lehti on Suomen kasvatustieteellisen seuran julkaisema ja Koulutuksen tutkimuslaitoksen kustantama tieteellinen aikakauskirja. Kasvatuksessa julkaistaan vuosittain noin 20 ajankohtaista alkuperäisartikkelia ja -katsausta uusimmasta kasvatustieteellisestä tutkimuksesta. Lisäksi siinä julkaistaan lyhyempiä kirjoituksia, puheenvuoroja, uutisia ja kirja-arvosteluja.

Kasvatus on Julkaisufoorumin luokituksessa tasolla 2 ja on saanut Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) myöntämän Vertaisarvioitu-tunnuksen. Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences on referoitu Julkaisufoorumin luokituksessa tasolla 1 oleva julkaisusarja, jossa julkaistaan tutkimusraportteja ja kokoomateoksia kasvatustieteen eri osa-alueilta. Seuran perustoimintaan liittyy kiinteästi myös kymmenen erityisteemaryhmän toiminta.

Seura toimii yhteistyössä kansaivälisesti

Suomen kasvatustieteellinen seura toimii kansainvälisesti eurooppalaisen European Educational Research Association (EERA) ja pohjoimaisen Nordic Educational Research Association (NERA) kautta. EERA:n jäsenyys tuo seuran jäsenille mahdollisuuden osallistua vuosittaiseen ECER -konferenssiin alennetulla osallistumismaksulla. EERA:n jäsenenä seuran jäsenet pääsevät myös lukemaan EERA:n European Educational Research Journal -lehteä sähköisesti. Seuralla on myös yhteydet pohjoismaiseen kasvatusjärjestöön NERA:aan.

Ihmiset istuvat luentosalissa Kasvatustieteen päivillä 2016.
Yleisöä Kasvatustieteen päivillä 2016.

Alan haasteet

Tutkimuksen tuloksia (esimerkiksi julkaisut, ulkoinen rahoitus) mitataan yhä enenevissä määrin ja kilpailu on kiristynyt niin tiedelehtien, rahoitusinstrumenttien kuin konferenssienkin osalta. Kotimaisten tiedelehtien asema on haasteellinen, koska tutkimustyötä arvioidaan yhä useammin kansainvälisten paneelien toimesta, jolloin tutkijoilla on paine julkaista tuloksiaan kansainvälisillä foorumeilla (tai ainakin valita julkaisukieleksi englanti). Kiristynyt taloudellinen tilanne ja kansainvälisen verkostoitumisen paine asettaa tutkijat pohtimaan kansallisiin konferensseihin osallistumista.

Miksi jäseneksi?

Suomen kasvatustieteelliseen seuraan kuuluu noin 600 jäsentä (varsinais-, opiskelija ja seniorijäsenyys). Seuran jäsen saa viisi kertaa vuodessa Kasvatus –lehden, seuran uutiskirjeen sekä alennetun osallistumismaksun Kasvatustieteen päiville ja ECER-konferenssiin.

Lue lisää seurasta tai osallistu keskusteluun Facebookissa.

Suomen kasvatustieteellisen seuran logo.