Kuukauden jäsenseurana Societas Gerontologica Fennica ry (SGF)

Uutiset   3.4.2018 13.38   Päivitetty 2.11.2021 14.34

Societas Gerontologica Fennica ry (SGF) on vuonna 1948 perustettu vanhenemisen tutkimuksen tieteellinen seura. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää vanhenemisilmiöön ja vanhuuteen kohdistuvaa monitieteellistä tutkimusta. SGF käsittelee kokouksissaan yhdistyksen toimialaan kuuluvia tieteellisiä kysymyksiä, järjestää tieteellisiä symposiumeja ja koulutustilaisuuksia sekä edistää yhdistyksen toimialaan liittyvää julkaisutoimintaa.

Tieteelliset symposiumit ja koulutustilaisuudet muodostavat olennaisimman osan SGF:n toimintaa. Keskeinen foorumi on keväisin vuosikokouksen yhteydessä järjestettävä symposium, jonka ohjelmassa on esityksiä gerontologian ajankohtaisista tutkimuksista ja teemoista. Tänä vuonna SGF täyttää 70 vuotta ja sitä juhlistetaan Eeva Jalavisto juhlasymposiumissa 12.4. Finlandia-talossa. Professori Eeva Jalavisto oli SGF:n perustajajäseniä ja merkittävä vanhenemisilmiön tutkija. Eeva Jalaviston elämäntyön kunnioittamiseksi SGF on mm. jakanut alan tutkijoille tunnustukseksi Eeva Jalavisto - palkintoja.

Societas Gerontologica Fennica ry pyrkii toimimaan gerontologisen tutkimuksen ja käytännön työn yhdistävänä lenkkinä. Yhteistyökumppaneina toimivat muun muassa Vanhustyön keskusliitto, Suomen Geriatrit, Kasvun ja vanhenemisen tutkijat, Ikäinstituutti ja Suomen Kuntaliitto. SGF on pyrkinyt järjestämään vuosittain Lääkäripäiville uusia tutkimustuloksia esittelevän koulutustilaisuuden.

Societas Gerontologica Fennica ry on aktiivisesti mukana vanhenemisen tutkimuksen kansainvälisessä yhteistyössä. SGF on jäsenjärjestönä Nordisk Gerontologisk Föreningenissä (NGF). Lisäksi SGF:lla on edustajat International Association of Gerontology:ssa (IAG) ja Euroopan Unionin geriatriyhdistyksessä (EUGMS - European Union Geriatric Medicine Society).

Gerontologia-jäsenlehti

Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä noin 260 jäsentä useilta eri tieteen aloilta. SGF julkaisee jäsenkirjettä, jonka avulla tiedotetaan myös alan kansainvälisistä koulutustilaisuuksista ja yhteistyöjärjestöjen tilaisuuksista. Jäsenlehtenä on Gerontologia-lehti, joka on Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n julkaisema tieteellinen aikakauslehti, jota on julkaistu vuodesta 1987 lähtien. Vuoden 2011 alusta lähtien lehti on ollut myös Societas Gerontologica Fennica ry:n ja Suomen Geriatrit ry:n jäsenlehti.

Lue lisää Societas Gerontologica Fennica ry:stä sen verkkosivuilta.