Kuukauden jäsenseurana Nuorisotutkimusseura

Uutiset   3.5.2017 11.21   Päivitetty 10.11.2020 14.01

Nuorisotutkimusseuran tarkoituksena on edistää monitieteistä nuorisotutkimusta Suomessa ja kansainvälisesti sekä tarjota nuoria koskevaa tietoa ja asiantuntemusta yhteiskunnan eri toimijoille.

Nuorisotutkimusseura perustettiin toukokuussa 30 vuotta sitten Kansalaiskasvatuksen keskuksessa Helsingin Kruununhaassa. Yhdistysrekisteriin seura vietiin vuoden 1988 puolella.  Jäseniä seuralla on noin 400 ja sen puheenjohtajana on toiminut vuodesta 2015 lähtien professori Antti Häkkinen.

Seuran historia

Tieteellisenä seurana Nuorisotutkimusseura on verrattain nuori, mutta ikäänsä ja jäsenmääräänsä nähden huomattavasti kokoaan suurempi toimija toteuttamansa tutkimustoiminnan vuoksi. Nuorisotutkimusseuran yhteyteen perustettiin vuonna 1999 Nuorisotutkimusverkosto, jonka myötä Nuorisotutkimusseurasta on kasvanut merkittävä nuorisoa koskevan kansallisen ja kansainvälisen tutkimustiedon tuottaja.

Nuorisotutkimusseuran palveluksessa työskenteli vuonna 2017 jo 37 työntekijää. Nuorisotutkimusseuran ja sen tutkimustoiminnan merkittävimpiä rahoittajia ovat opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön ja -politiikan ja liikunnan vastuualueet, Euroopan unioni, Suomen Akatemia sekä useat eri säätiöt.

Ihmiset seuraavat avointa tutkijaseminaaria.
Nuorisotutkimusseura järjestää vuosittain muutamia avoimia tutkijaseminaareja, joiden tarkoituksena on tarjota eri puolilla Suomea ja eri organisaatioissa nuorisotutkimusta tekeville tutkijoille avoin keskusteluympäristö ja tukea itsenäiseen tutkimustyöhön.

Seura tutkii, julkaisee ja järjestää seminaareja

Tutkimustoiminnan tavoitteet ovat sekä tiede-, että nuorisopoliittisessa vaikuttamistyössä ja tutkimustoiminnan yhteistyökumppanuudet ovat hyvin monikenttäiset: tutkimusyhteistyötä tehdään eri tutkimuslaitosten, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tieteellisten seurojen sekä nuorisotyön ja -politiikan ammattilaisten kanssa.

Tutkimustoiminta tehdään pääasiassa hankkeissa, jotka rakentuvat kolmen painopistealueen ympärille: 1. Sukupolvisuhteet, elämänkulku, siirtymät, 2. Demokratia, yhdenvertaisuus, eriarvoisuus sekä 3. Nuorisotyö, nuorisotoiminta, nuorten palvelut. Vuonna 2016 Nuorisotutkimusverkostossa oli käynnissä yli 30 tutkimushanketta.

Tutkimustoiminnan lisäksi Nuorisotutkimusverkosto toimii myös tiedekustantajana. Viime vuonna Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjassa ilmestyi 10 painettua ja 10 verkkojulkaisua. Kenties tunnetuin Nuorisotutkimusverkoston julkaisu on yhteistyössä Valtion Nuorisoasiain neuvoston kanssa vuosittain julkaistava Nuorisobarometri. Nuorisotutkimusseura julkaisee myös neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Nuorisotutkimus-lehteä.

Nuorisotutkimusseuran väki seisoo näyttelypisteellä Helsingin Kirjamessuilla.
Nuorisotutkimusseura on vuosittain mukana Helsingin ja Turun Kirjamessuilla. Viime vuosina Helsingin Kirjamessuille on osallistuttu omalla näyttelypisteellä. Seuralla on ollut messuilla yleensä myös omaa lavaohjelmaa.

Seuran päätapahtuma ovat vuosittain marraskuussa järjestettävät Nuorisotutkimuspäivät.  Seura järjestää vuosittain myös opinnäytetyökilpailun (ent. gradukilpailu), jossa palkitaan parhaat nuorisotutkimukselliset gradut ja ammattikorkeakoulujen opinnäytteet. Vuoden 2017 kilpailu on parhaillaan käynnissä ja siihen voi lähettää kilpailutöitä 5.6.2017 asti.

Seura järjestää myös muuta seminaaritoimintaa, kuten julkaisuseminaareja sekä avoimia tutkijaseminaareja. Yhteiskuntapoliittisten keskustelunavausten kanavana on viime vuosina vakiinnuttanut paikkansa Nuorisotutkimusseuran kirjoitussarja Näkökulma. Sarjassa julkaistavat kirjoitukset sisältävät uutta, tutkimustietoon perustuvaa tietoa nuorista sekä politiikkaan ja käytännön toimintaan suunnattuja ehdotuksia.

Nuorisotutkimusseura on toiminut viime vuosina aktiivisesti tutkimuseettisten kysymysten esiin nostajana ja tutkimusetiikkaan, sekä toisaalta tutkimuksen vapauteen ja tutkijoiden oikeusturvaan liittyvien asioiden edistäjänä. Nuorisotutkimusseuran yhteydessä aloitti vuonna 2015 Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta, joka tarjoaa nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen eettistä ennakkoarviointia sekä toimii valtakunnallisena monitieteisenä lapsuuden ja nuorisotutkimuksen eettisten erityiskysymysten asiantuntijana. Toimikunta tekee läheistä yhteistyötä Lapsuudentutkimuksen seuran sekä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan kanssa.

Seuran toiminta vireää ja tulevaisuuteen suuntautuvaa

Nuorisotutkimusseuran toiminta on vireää ja sitä on perustamisestaan saakka leimannut dynaamisuus ja tulevaisuuteen suuntaava katse. Parhaana osoituksena tästä ovat seuran vuodesta toiseen kasvanut jäsenmäärä, toiminnan moninaistuvat muodot sekä tutkimus- ja julkaisutoiminnan volyymin kasvu. Seuran toiminnalle on aina ollut ominaista ennakkoluuloton suhtautuminen uusien ratkaisujen ja toimintamuotojen etsintään.

Viestinnässä hyödynnetään aktiivisesti sosiaalista mediaa, joka on tavoittanut ja tuonut toiminnan piiriin jatkuvasti uusia nuoria tieteentekijöitä, nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia ja nuorten asioista kiinnostuneita kansalaistoimijoita. 30-vuotias seura ei osoita vanhenemisen merkkejä, vaikka onkin jo ylittänyt Nuorisolain määrittelemän nuoren ikärajan, 29 vuoden rajapyykin.

Nuorisotutkimusseura on 30-vuotispäiviensä kynnyksellä muutoksen edessä aloitellessaan uuden tutkimusjohtajan rekrytointia, kun seuran pitkäaikainen tutkimusjohtaja Leena Suurpää siirtyi alkuvuonna Suomen Punaisen Ristin nuorten turvatalotoiminnan johtajaksi. Haku tutkimusjohtajan tehtävään käynnistyy lähiviikkoina ja uuden tutkimusjohtajan on määrä aloittaa tehtävässään tammikuussa 2018.

Nuorisotutkimusseuran toimintaan ja Nuorisotutkimusverkostossa tehtävään monipuoliseen tutkimustoimintaan voi tutustua seuran verkkosivuilla. Seuralla on myös aktiiviset sosiaalisen median kanavat Facebookissa ja Twitterissä.

Tommi Hoikkala, Sinikka Aapola-Kari ja Antti Häkkinen seisovat vierekkäin.
Nuorisotutkimusverkoston tutkimusprofessori Tommi Hoikkala palkittiin huhtikuun lopulla TSV:n kultaisella palvelusvuosiansiomerkillä hänen 30 vuoden palveluksestaan tiedeyhteisössä. Hoikkala on toiminut Nuorisotutkimusverkoston tutkimusprofessorina vuodesta 2009 lähtien, jota ennen hän toimi vuosikymmenen ajan verkoston tutkimusjohtajana. Kuvassa ovat Hoikkalan lisäksi ma. tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari ja Nuorisotutkimusseuran puheenjohtaja Antti Häkkinen.