Kuukauden jäsenseurana Apollonia – 125 vuotta hammaslääkäreiden seurana

Uutiset   31.3.2017 15.18   Päivitetty 10.11.2020 14.12

Maaliskuussa tuhatkunta hammaslääkäriä kokoontui kolmipäiväiseen juhlasymposiumiin Finlandia-talolle juhlimaan 125 vuotta täyttävää Suomen Hammaslääkäriseura Apolloniaa. Seuran kolme päätehtävää – täydennyskoulutus, hammaslääketieteellisen tutkimuksen tukeminen ja tutkimustiedon välittäminen – ovat pysyneet Äyräpään ajoista asti.

Lääkäri, aikansa renessanssi-ihminen Matti Äyräpää perusti Hammaslääkäriseuran kollegoidensa kanssa vuonna 1892. Tarvittiin yhteisö, jossa kollegat voisivat jakaa tietoaan hammaslääketieteen eri erikoisaloista. Kun Suomen Hammaslääkäriliitto vuonna 1924 perustettiin hoitamaan edunvalvontaan liittyviä kysymyksiä, Hammaslääkäriseuralla oli mahdollisuus keskittyä puhtaasti tieteelliseen toimintaan.

Apollonian jäsenyys ja jäsenedut

Tänä päivänä Apollonian jäseniä ovat lähes kaikki Suomessa laillistetut hammaslääkärit ja alan opiskelijat, ja jäseniä onkin lähes 7000. Jäseneduista tärkeimmät ovat jäsenhintainen täydennyskoulutus sekä apurahat, mutta jäsenyys koetaan myös osaksi ammatti-identiteettiä.

Ihmiset seuraavat Apollonian 125-vuotisjuhlasymposiumia Finlandia-talolla.
Tuhatkunta hammaslääkäriä ja opiskelijaa osallistui Apollonian 125-vuotisjuhlasymposiumiin 9.–11.3.2017 Finlandia-talolla.

Hammaslääkäripäivät, koulutuksen lippulaiva

Hammaslääkärin työssä jatkuva osaamisen kehittäminen on velvollisuus, mutta myös oikeus. Apollonia kantaa suurta vastuuta alan täydennyskoulutuksen monipuolisuudesta, riippumattomuudesta ja tieteellisestä perustasta.

Apollonian koulutusvuoden suurtapahtuma on Hammaslääkäripäivät, joka kokoaa tuhansia alan ammattilaisia Messukeskukseen joka marraskuussa. Tapahtumassa pyörii luento-ohjelmaa kolmena päivänä seitsemässä salissa. Lisäksi tarjolla on laaja alan näyttely ja kohtaamisia kollegoiden kanssa. Kevättalven suurin koulutustapahtuma on Apollonia Symposium, ja lisäksi Apollonia järjestää vuosittain noin 100 erilaista kurssia ja koulutustilaisuutta.

Logo hammaslääkäripäivät 2017 Messukeskus Helsinki.

Tukea alan tutkimukselle

Suomalainen hammaslääketieteellinen tutkimus on kansainvälisesti arvostettua ja korkeatasoista. Näin halutaan olevan jatkossakin. Tähän haasteeseen Apollonia pyrkii vastaamaan jakamalla vuosittain n. 350 000 euroa apurahoja. Näiden apurahojen avulla tehdään tutkimusta, matkustetaan alan kongresseihin esittämään tutkimustuloksia ja viimeistellään väitöskirjoja. Apollonia tukee erityisesti kasvavaa tutkijapolvea ja kannustamaa heitä tutkimustyön pariin, mutta kokeneet tutkijat saavat oikeutetusti osansa apurahapotista.

Kansainvälisyys on tieteen elinehto. Apollonia tekee tiivistä yhteistyötä alan kansainvälisten järjestöjen kanssa, tuo ulkomaisia asiantuntijoita luennoimaan Suomeen ja tukee matka-apurahoin tutkijoiden verkostoitumista.

Tiedettä Hammaslääkärilehteen ja Käypä hoito -suosituksia

Apolloniassa toimii Suomen Hammaslääkärilehden tieteellinen toimitus, joka vastaa lehden tiedesisällöistä. Kansallisella kielellä julkaistavalla lehdellä on oma tärkeä roolinsa tutkitun tiedon välittämisessä jäsenkunnalle.

Tutkimusnäyttöön perustuvat Käypä hoito -suositukset ovat yksi konkreettisimmista työkaluista, joissa tiede ja hammaslääkärin kliininen työ kohtaavat. Apollonia laatii suunterveyteen liittyviä Käypä hoito -suosituksia yhteistyössä Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin kanssa. Suosituksista on laadittu myös tiiviit potilasversiot, jotka on tarkoitettu jokaiselle suomalaiselle.

Apollonia on osaltaan edistänyt suomalaisten suunterveyttä jo 125 vuotta – ja työ jatkuu!

Hammaslääkärilehden kaksi numeroa.

Apollonia vastaa Hammaslääkärilehden tieteellisestä sisällöstä.

Voit seurata Apollonian ajankohtaisia uutisia seuran verkkosivuilta ja Facebookissa