Kuukauden jäsenseura on The Westermarck Society

Uutiset   30.10.2020 13.05   Päivitetty 1.12.2020 9.50

The Westermarck Society r.y. on vuonna 1940 perustettu kansallinen sosiologian tieteenalan yhdistys. Seuran perustamisen tarkoituksena on ollut jatkaa Edvard Westermarckin aloittamaa sosiaalitieteellisen tutkimuksen perinnettä sekä edistää sosiologian tutkimusta ja opetusta Suomessa. Tänä vuonna yhdistys täyttää 80 vuotta. 

The Westermarck Society r.y. on saanut nimensä suomalaisen sosiologian isänä pidetyltä Edvard Westermarckilta, joka on yksi kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia yhteiskuntatieteilijöitä. Seuran virallinen nimi on the Westermarck Society, mutta puhekielessä ja suomenkielisessä kirjoitetussa kielessä lähes aina viitataan Westermarck-seuraan. 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella vaikuttanut Westermarck tuli tunnetuksi erityisesti avioliiton historiaa ja kristinuskon moraalikäsityksiä tutkivasta työstään. Westermarck tunnetaan myös laajoista kenttätutkimuksistaan Marokossa.

Edvard Westermarck seisoo jonon ensimmäisenä ja hänen perässä lapset. Kuvan alla lukee teksti "Radikaalit: Sua Vestermarck me seuraamme".

Pilapiirros on Birger Federleyn piirtämä ja se on julkaistu Velikullat-lehden numerossa 7/1907.

Westermarck-seuran julkaisuja ovat Sosiologia ja Ilmiö

Westermarck-seura on julkaissut vuodesta 1964 asti vertaisarvioitua, yhteiskuntatieteellistä Sosiologia-aikakauslehteä. Lehden tehtävä on tuoda esiin kriittistä keskustelua suomalaisesta yhteiskunnasta, sen järjestymisestä, rakenteista ja ajankohtaisista ilmiöistä.

Sosiologia-aikakauslehti ankkuroituu vahvasti suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen paikallisiin todellisuuksiin – kuitenkaan kansainvälisiä keskusteluja unohtamatta – ja on siten erityinen alusta suomalaiselle ja suomenkieliselle sosiologian tutkimukselle. Yleissosiologisena lehtenä se avaa laajasti kotimaisen yhteiskuntatieteentutkimuksen ajankohtaista kenttää artikkeleiden, juhlaluentojen, yleisten avausten ja kirja-arvioiden kautta.

Värikkäät Sosiologia-aikakauslehdet pällekkäin pinossa.

Sosiologia-aikakauslehteä on julkaistu vuodesta 1964. Kuva: Birgitta Vinkka.

Westermarck-seuran julkaisutoimintaan kuuluu myös vuonna 2018 perustettu verkkomedia Ilmiö. Ilmiön tarkoitus on popularisoida sosiologista tutkimusta ja tarjota uusia tapoja tarkastella yhteiskuntaa. Ilmiön jutut sopivat laajalle yleisölle ja niiden tapa tarttua ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin tuo sosiologisen ajattelutavan lähelle lukijaa. Ilmiö on Sosiologian ohella tärkeä alusta nykysosiologiselle keskustelulle.

Seura järjestää sosiologipäiviä ja Edvard Westermarck -muistoluentoja

Westermarck-seuran perustoimintaan kuuluu julkaisutoiminnan lisäksi vuosittaisen Sosiologipäivät-konferenssin järjestäminen. Konferenssin järjestyspaikka kiertää kuuden yliopistokaupungin välillä. Yhteiskuntatieteellinen suurtapahtuma tuo yhteen ison joukon suomalaisia ja kansainvälisiä yhteiskuntatieteen tutkijoita yli oppiainerajojen. Seuraavat Sosiologipäivät järjestetään Helsingin yliopistossa 1.–12.3.2021.

Sosiologipäivät houkuttelevat osallistujia tasokkailla yleisluennoilla, temaattisilla työryhmäkeskusteluilla ja verkostoitumismahdollisuuksilla. Nuorille tutkijoille Sosiologipäivät on perinteisesti tarjonnut matalan kynnyksen konferenssiosallistumista.

Opiskelijoille päivät ovat loistava tilaisuus tavata muiden yliopistojen opiskelijoita sekä samalla tutustua yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ajankohtaiseen keskusteluun. Sosiologipäivillä yhdistys palkitsee myös vuoden pro gradu -tutkielman, vuoden sosiologisen teon sekä vuoden sosiologisen artikkelin.

Edvard Westermarckin työtä ja vaikutusta yhdistys tuo esiin järjestämällä Westermarck-muistoluentoa vuorovuosin Suomen Antropologisen seuran kanssa. Seuraava Westermarckin muistoluento pidetään 26. marraskuuta 2020. Tapahtumaa voi seurata etäyhteyden avulla.

Seuran muu toiminta

Julkaisutoiminnan, seminaarien ja vuotuisen konferenssin lisäksi seura ottaa kantaa ajankohtaisiin tiedepoliittisiin kysymyksiin ja pyrkii olemaan aktiivinen myös kansainvälisissä sosiologisissa yhdistyksissä. Seura välittää jäsenilleen tietoa yhteiskuntatieteellisistä seminaareista, tapahtumista ja vaikutusmahdollisuuksista.

Opiskelijajäseniä varten seuralla on myös omaa toimintaa, jota organisoi yhdistyksen opiskelijaelin Westermarck-seuran opiskelijat (WOP). WOPin tehtävä on vahvistaa opiskelijoiden sosiologian tieteenalaan liittyvää itseymmärrystä sekä auttaa heitä integroitumaan osaksi tiedeyhteisöä.

Tervetuloa osaksi sosiologista yhdistystä!

Westermarck-seuran jäseneksi ovat tervetulleita kaikki yhteiskuntatieteiden parissa toimivat tai opiskelevat sekä muuten sosiologian alasta kiinnostuneet.

Seuran logo.