Kuukauden jäsenseura on Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura (VSKS)

Uutiset   28.1.2021 8.25   Päivitetty 1.3.2021 8.09

Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura (VSKS) on perustettu vuonna 1845. Se on Suomen vanhimpia yhä toimivia seuroja. Nykyään Helsingissä toimiva seura vaalii Viipurin kirjallista ja kulttuurista perintöä julkaisemalla uusinta Viipuria koskevaa tieteellistä tutkimusta sekä järjestämällä keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia.

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran (VSKS) tarkoituksena on lisätä Viipuria koskevaa tietämystä. Seura julkaisee vertaisarvioitua VSKS:n toimitteita-sarjaa ja pitää yllä Wiipuri.fi-sivustoa, jossa julkaistaan avoimesti erilaisia Viipuriin liittyviä digitaalisia aineistoja, kuten valokuvia, kirjallisuutta ja videoituja luentoja. Tämän ohella seura tukee vanhan viipurilaisen kirjallisuuden digitoimista Kansalliskirjaston Bibliotheca Wiburgensis -kokoelmaan. Seura järjestää luento- ja esitelmätilaisuuksia ja tukee Viipuria koskevaa tutkimusta myöntämällä pieniä avustuksia ja apurahoja muun muassa Viipuriin ja Pietariin suuntautuviin arkistomatkoihin tai asiakirja-aineistojen tilaamiseen venäläisistä arkistoista.

Torielämää Viipurin Kauppatorilla.
Kuvassa torielämää Viipurin Kauppatorilla vuonna 1935. Kuvalähde: Wiipurin arkistoyhdistys/Wiipuri.fi.

Historia 

Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura perustettiin vuonna 1845 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran valistukselliseksi sisarseuraksi. Ensimmäisinä vuosikymmeninään seura julkaisi muun muassa suomenkielisiä koulukirjoja ja sanomalehti Otavaa (1860–1863) sekä piti Viipurissa yllä suomenkielistä köyhän kansan koulua. Tämän niin kutsutun Wilken koulun pitkäaikaisena opettajana toimi runoilija J. H. Erkko. Jatkosodan jälkeen seuran kotipaikka siirtyi Helsinkiin, ja 2000-luvulla sen toiminta fokusoitui Viipuria koskevan tieteellisen ja yleistajuisen tiedon kartuttamiseen.


Seuran perustamisasiakirja.Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran perustamisasiakirja. Kuva: Eemeli Nieminen.

Seura juhlisti vuonna 2020 perustamisensa 175-vuotismerkkivuotta teemalla ”Tieto, tiede, valistus”. Juhlavuoden ohjelmaan kuului muun muassa seuran perustajajäsenen, maistraatinsihteeri ja kirjailija Jaakko Juteinin (1781–1855) hautamuistomerkin rakennuttaminen Viipuriin sekä tämän nimeä kantavan palkinnon perustaminen. Jaakko Juteini –palkinnon tarkoituksena on seuran perustajiin kuuluneen Juteinin henkisen perinnön edistäminen tieteen, taiteen tai yleisen kansanvalistuksen saralla. Ensimmäinen Jaakko Juteini -palkinto myönnetään Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen määräaikaiselle professorille, filosofian tohtori Janne Saarikivelle

Seuran julkaisut

Seuran ensimmäinen tuotos oli vuonna 1847 julkaistu Uusi Aapis -kirja. Kirjaa myytiin tuettuun hintaan vuosikymmenten saatossa pitkälti yli 100 000 kappaletta.  Uudet toimitteet julkaistaan avoimesti sekä Wiipuri.fi-sivustolla että journal.fi-palvelussa puolen vuoden embargon jälkeen. Myös vanhemmat toimitteet on julkaistu digitaalisesti Wiipuri.fi-sivustolla ja seuran kotivisuilla. Sivustoilta ovat luettavissa seuran vanhimmat julkaisut 1800-luvulta sekä julkaisuja vuosilta 1976-2020.

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita -sarjassa julkaistaan Viipurin kaupunki- ja kulttuurihistoriaa käsitteleviä vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita. Sarjan ajatuksena on käydä Viipuria koskevaa relevanttia tieteellistä keskustelua erityisesti itäisen Suomen, Pietarin ja Itämeren piirin näkökulmista ja sijoittaa se osaksi tavallisesti Tukholma-, Turku- ja Helsinki-keskeistä historiallista kontekstia.

Toimitteiden julkaisupolitiikassa korostuu monitieteinen, vertaileva ja ylirajainen näkökulma kaupungin menneisyyteen. Jufon tasolle 1 luokitellussa sarjassa julkaistaan tieteellisiä artikkeleita historian sekä kirjallisuuden, arkkitehtuurin ja muun taiteiden tutkimuksen aloilta. Kokonaisuuden päättävä toimite 23, Diasporan Viipuri, ilmestyy maaliskuussa 2021. Osa sarjan artikkeleista julkaistaan vuosien 2021-2023 aikana myös venäjäksi.

Pöydällä viisi julkaisua Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita -sarjasta. Kuusiosaista Viipuri, kulttuurin kaupunki -kokonaisuutta on julkaistu vuosina 2016–2021.  Kuva: Sanna Supponen.

Jäsenyys

Seuralla on nykyisin runsaat 180 jäsentä. Jäseneksi voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen ja lyhyen CV:n seuran esimiehelle tai sihteerille.
Tutustu ja lue lisää seuran toiminnasta ja jäsenyydestä VSKS:n verkkosivuilta.

Seuran logo.