Kuukauden jäsenseura on Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura

Uutiset   25.9.2020 9.50   Päivitetty 10.11.2020 12.08

Vuonna 1935 toimintansa aloittanut Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura edistää kasvatuksen ja koulutuksen historian tutkimusta Suomessa sekä tukee sen harrastusta.

Koulunkäynti, koulujärjestelmä ja oppivelvollisuus ovat ilmiöitä, jotka herättävät jatkuvasti yhteiskunnallista keskustelua. 2020-luvun koulusta ei voida käydä kriittistä keskustelua tuntematta koulujärjestelmän rakentumista. Seura tuo monipuolisten julkaisujen, seminaarien ja kuukausiesitelmien avulla esiin suomalaisen koulujärjestelmän pitkiä linjoja, kehitystä, suuria saavutuksia ja murroskausia.

Seuralla on monipuolista julkaisutoimintaa

Seura tavoittaa jäsenensä sekä suuren yleisön parhaiten julkaisutoimintansa kautta. Systemaattisesti verkkojulkaisutoimintaa laajentamalla seura on tavoittanut 2000-luvulla yhä suuremman yleisön.

Oppilaat istuvat pulpettien äärellä ja oppitunti meneillään.
Kasvatus & Aika -lehden (vol 14. nro 2) ”Historianopetus murroksessa” -teemanumeron kansi. Kuvan lapset ovat oppitunnilla Pukinmäen kansakoulussa. Kuva: Pietinen, 1937. Museovirasto.  

Seuran pääjulkaisuja ovat vuodesta 1935 lähtien julkaistu Koulu ja menneisyys -vuosikirja sekä vuodesta 2007 julkaistu historiallis-yhteiskunnallinen verkkojournaali Kasvatus & Aika. Seura on ollut aktiivisesti mukana tukemassa avointa tieteellistä julkaisemista, ja seuran molemmat julkaisut ovat avoimia julkaisuja eli ne ovat vapaasti luettavissa ja ladattavissa ilman tilausmaksuja. Molempien julkaisufoorumiluokitus on 1.

Seuran julkaisutoiminnan alalla uusin tulokas on Kasvatuksen historian ENSYklopedia -sivusto, joka on rakennettu seuran aiemman virtuaalisen oppimisympäristön perustoille. Sivusto on ennen kaikkea seurassa arvokkaan työn tehneen Juhani Tähtisen ideoima ja toteuttama. Sivusto tarjoaa julkaisualustan erilaisille kasvatuksen historian alaan liittyville teksteille ja muulle materiaalille. Sivustolla julkaistuiksi voivat tulla yhtä lailla tieteelliset tekstit kuin vapaamuotoisemmat esseet tai esimerkiksi koulumuistelut.

Seura on tietoisesti pyrkinyt lisäämään alan harrastusta tutkijoiden keskuudessa ja samalla pyrkinyt tavoittamaan yhä suuremman yleisön. Tämä on ollut mahdollista toteuttaa digitalisoinnin avulla. Merkittävä kulttuuriteko on ollut Koulu ja menneisyys -vuosikirjan vanhojen vuosikertojen digitoiminen sekä ilmeen raikastaminen nykyaikaan.

Kolme hymyilvää naista vastaanottamassa vuoden 2018 parhaan artikkelin palkinnon.
Kasvatus & Aika -verkkojournaalin vuoden 2018 parhaan artikkelin palkintoa oli vastaanottamassa Ulla Karvonen (kesk.), eli yksi palkitun artikkelin kirjoittajista, ja palkintoa myöntämässä entinen päätoimittaja Kaisa Vehkalahti (vas.) ja nyk. päätoimittaja Maija Lanas (oik.). 

Seura on ollut mukana järjestämässä vuosittaisia Kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäiviä. Kesäpäivät pidettiin viimeksi Oulussa 2019, jolloin verkkojournaalin Kasvatus & Ajan vuoden 2018 parhaan artikkelin palkinto myönnettiin Ulla Karvoselle, Pilvi Heinoselle, Liisa Tainiolle, Sara Routarinteelle ja Maria Ahlholmille heidän artikkelistaan ”Opettajan kosketus oppilaiden koulumuistoissa: opettajan toimintaa selittämässä”. Artikkeli on julkaistu teemanumerossa Kasvatus, koulutus ja muistitieto (Vol 12 Nro 4).

Satavuotiasta oppivelvollisuuslakia juhlistetaan vuosikirjalla ja juhlaseminaarilla

Toimintakaudella 2020–2021 seura juhlistaa satavuotiasta oppivelvollisuuslakia, ja se on tulevan vuoden erityisteema. Keväällä julkaistaan jälleen Koulu ja menneisyys -vuosikirja, jossa kasvatus- ja kouluhistorian asiantuntijat kirjoittavat koulujärjestelmän ajankohtaisista kysymyksistä ja haasteista ottaen huomioon historiallisen viitekehyksen. Lisäksi seura järjestää toukokuussa 2021 Oppivelvollisuus 100 vuotta -juhlaseminaarin.
Seuran logo.

Jäseneksi tervetulleita kaikki kasvatuksen ja koulutuksen historiasta kiinnostuneet

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura haluaa toivottaa jäsenikseen kaikki kasvatuksen ja koulutuksen historiasta kiinnostuneet. Jäsenenä olet mukana tukemassa ja mahdollistamassa laadukasta ja monipuolista tiedejulkaisemista.

Voit lukea lisää seuran toiminnasta ja jäsenyydestä Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran verkkosivuilta.