Kuukauden jäsenseura on Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Uutiset   25.2.2021 9.08   Päivitetty 1.4.2021 8.29

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) on vuonna 1831 perustettu tieteellinen seura ja yleishyödyllinen yhdistys. Seuran tehtävänä on harjoittaa ja edistää suomalaisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön erityisesti kielen, kirjallisuuden ja kansanperinteen tutkimusta ja tunnetuksi tekemistä. Tänä vuonna SKS viettää 190. toimintavuottaan teemalla ikivanhaa ja ihan uutta.

SKS:n piirissä syntyivät 1800-luvulla kaikki keskeiset humanististen alojen suomenkieliset tieteelliset seurat ja monet instituutiot. Se oli vaikuttamassa Kansallisteatterin, suomalaiskansallisen liike-elämän ja pääoman sekä puoluelaitoksen syntyyn. Dosentti Kai Häggman kirjoittaa SKS:n historian toisessa osassa Sanojen talossa, että jos Suomessa ”pitäisi kansallisille tieteille nimetä yksi keskuspaikka, se olisi ilman muuta SKS:n juhlasali”.

Vuosien varrella SKS on muuttunut kansakunnan rakentajasta tieteelliseksi seuraksi, muistiorganisaatioksi, tutkimuslaitokseksi ja kulttuurijärjestöksi, joka on lähes 200 toimintavuotensa aikana kartuttanut suomalaista itseymmärrystä, edistänyt suomalaisen kirjallisuuden tunnettuutta meillä ja maailmalla sekä julkaissut huomattavan siivun suomalaista kauno-, tieto- ja tieteellistä kirjallisuutta.

Seura tarjoaa monipuolisesti julkista palvelua

SKS:n arkiston kokoelmissa on aineistoa perinteen ja nykykulttuurin sekä kirjallisuuden ja kulttuurihistorian aloilta. SKS:n arkiston kokoelmiin ja tiloihin voi tutustua katsomalla Virtuaalivierailu SKS:n arkistoon -esittelyvideon. Lisäksi seuralla on kaikille avoin tieteellinen erikoiskirjasto, jonka keskeisaloja ovat kulttuurien tutkimus ja kirjallisuudentutkimus.

Ihmiset asioivat SKS:n erikoiskirjastossa.

SKS:n kirjasto on kaikille avoin tieteellinen erikoiskirjasto, jonka keskeisaloja ovat kulttuurien tutkimus ja kirjallisuudentutkimus. Kuva: Gary Wornell, SKS 2020.

SKS:ssa toteutetaan ja tuetaan suomalaista kulttuuria koskevia monitieteisiä tutkimushankkeita sekä laaditaan suomalaisen kirjallisuuden kriittisiä editioita. Seuran tiedekustantamo julkaisee vertaisarvioitua tutkimusta vapaasti verkossa ja tuottaa muita digitaalisia palveluita. SKS on tällä hetkellä Pohjoismaiden suurin humanistinen open access -kirjankustantaja.

Seuran yhteydessä toimiva kirjallisuuden vientikeskus FILI edistää suomen- ja saamenkielisen sekä suomenruotsalaisen kirjallisuuden käännösten ilmestymistä maailmalla. Seuran tieto- ja tilauskirjojen sekä oppimateriaalien kustantamisesta vastaa vuoden 2021 alusta seuran kokonaan omistama SKS Oppi ja Tieto Osakeyhtiö.

Avoimesti tiedonjanoisille

Yksi SKS:n toiminnan keskeisiä tavoitteita on alusta saakka ollut taata kaikille pääsy tiedon äärelle. Seura onkin toiminut monella rintamalla vapaan julkaisemisen edistämiseksi. Avoimuuden periaatteen ja digitalisoinnin kautta seuran arkistoaineistoja ja julkaisuja on saatavilla paikasta riippumattomasti ja valtaosin myös maksutta. Osa seuran arkistoaineistoista on sellaista, että sitä ei voi laittaa avoimesti verkkoon tietosuojasyistä. Paraikaa kehitetään ratkaisuja näyttö- ja käyttörajoitteisten aineistojen tietoturvalliseen käyttöön verkossa.

Paljon aineistoja on kuitenkin myös julkaistu vapaasti verkossa, esimerkiksi: oa.finlit.fi-alustalla julkaistaan vertaisarvioitua tiedekirjallisuutta sekä englannin että enenevässä määrin myös suomen kielellä. Seuran verkkoaineistot sisältävät muun muassa eepoksia, elämäkertoja, käännöksiä, vanhoja ja uudempia runoja.

SKS:n juhlasalissa seurataan järjestettävää tilaisuutta.

SKS:n juhlasalissa järjestetään lähemmäs sata tilaisuutta vuosittain: seminaareja, keskustelutilaisuuksia, konsertteja jne. Kuva: Gary Wornell, SKS 2012.

SKS järjestää vuosittain noin sata erilaista tilaisuutta, jotka ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. On kulttuuriperintöön ja kirjallisuuteen liittyviä seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja konsertteja. Lue lisää seuran tulevista tapahtumista. Vuosittain seurassa juhlistetaan eri tavoin Kalevalan ja suomalaisen kulttuurin päivää 28.2., Mikael Agricolan ja suomen kielen päivää 9.4. sekä Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivää 10.10. Tällöin SKS:n juhlasali on yleensä ääriään myöten täynnä. Meneillään olevien koronarajoitusten vuoksi SKS järjestää tilaisuuksia verkon välityksellä. Verkkotilaisuuksia seura tulee järjestämään myös pandemian väistyttyä tarjoten näin avoimen pääsyn tutkitun tiedon äärelle yhä useammille.

Seuran historia

Joukko nuoria yliopistomiehiä kokoontui 16. helmikuuta 1831 Keisarillisen Aleksanterin yliopiston suomen kielen lehtori Carl Niclas Keckmanin luo. Elias Lönnrot kirjoitti kokouksesta kertovassa pöytäkirjassa: ”Ja synty heidän siellä ollessa puhe suomalaisista kirja keinoista, liiatenki Suomen kielestä, mitenkä sitä parahiten saataisi tointumaan kirjallisiin menohin. Juttu päätty viimeiseltä siihen, että käytettäköön asia millä lailla tahtonsa, niin on jo ainakin keveämpi toimitettaa monelta kuin yhdeltä, jonka tähden neuoteltiin toimeen saada Seuraa [...].”  Viikon päästä varsinaisessa perustamiskokouksessa ”kirja keinot” olivat vaihtuneet ”kirjallisuudeksi” ja seura sai nimekseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Miehiä istumassa pöydän ääressä perustamiskokouksessa.

SKS:n perustava kokous 16.2.1831. Istumassa pöydän ympärillä takaa vasemmalta Immanuel Ilmoni, Elias Lönnrot, K. H. Ståhlberg, Gabriel Rein, J. J. Nordström, Carl Niclas Keckman, J. Fr. Ticklén, N. A. Gyldén ja J. A. Gadolin. Seisomassa A. G. Lindfors, B. O. Lille ja M. J. Lindfors. – G. Paaerin akvarelli vuodelta 1932.

Perinteinen muistitietoon, puhuttuun ja kuultuun perustuva tiedon ja kulttuurin luominen, tallentaminen ja välittäminen on muuttunut SKS:n työn tuloksena kirjalliseksi. Muutos oli osa koko yhteiskunnan kirjallistumista, joka ei koskenut vain tiedon välittämistä ja tallentamista, vaan yhtälailla sen tuottamista ja todellisuuden käsitteellistämistä. Lue lisää SKS:n historiasta.

Katse kohti tulevaa

Tänä päivänä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toiminta perustuu ymmärrykseen suomalaisesta kulttuurista osana maailmankulttuuria. Myös tulevaisuudessa seuran tavoite on edistää ymmärrystä kulttuurin moninaisuudesta tuottamalla ja välittämällä tutkimukseen perustuvaa tietoa ja tietovarantoja kulttuuriperinnöstämme ja kulttuuristamme.

Jos etsit tutkimusaineistoja, tieteellistä asiantuntijaa tai vaikkapa yhteistyökumppania, aloita SKS:n verkkosivuilta.

SKS:n logo.